как да слага моя картина

shaxaaa

Registered
Как да направя така че ако не му се подаде снимка да слага моя после , защото сега изкарва че неможе да намери снимката . А искам например да пише на нея "Няма снимка" и да изкарва това.
Код:
<?php 

//connect to the database
$link = mysql_connect("localhost", "root", "")
 or die("Could not connect: " . mysql_error());
mysql_select_db("reklama", $link) 
 or die (mysql_error());

//make variables available 
$advert_message = $_POST['advert_message'];
$advert_user = $_POST['advert_user'];
$image_tempname = $_FILES['image_filename']['name'];
$advert_type = $_POST['advert_type'];
$advert_agree = $_POST['advert_agree'];
$today = date("Y-m-d h:m:s");

//upload image and check for image type
$ImageDir ="C:/Program Files/apachefriends/xampp/htdocs/reklama/images/";


$ImageThumb = $ImageDir . "thumbs/";

$ImageName = $ImageDir . $image_tempname;

if (move_uploaded_file($_FILES['image_filename']['tmp_name'], 
           $ImageName)) {

 //get info about the image being uploaded
 list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize($ImageName);

 if ($type > 3) {
  echo "Sorry, but the file you uploaded was not a GIF, JPG, or " .
     "PNG file.<br>";
  echo "Please hit your browser's 'back' button and try again.";
	} else {
  //image is acceptable; ok to proceed

 //insert info into image table
 $advert_message = trim($_POST['advert_message']);
 if(empty($advert_message)) { $error .= "Please+enter+an+advert+message%21%0D%0A"; }
 if(empty($_POST['advert_user'])) { $error .="Please+enter+an+advert+username%21%0D%0A"; }
 if(empty($_POST['advert_type'])) { $error .="Please+enter+an+advert+type%21%0D%0A"; }
 if(empty($_POST['advert_agree'])) { $error .="Please+agree+with+the+advert%21%0D%0A"; }
 if (empty($error)) {
 $insert = "INSERT INTO advert_post
      (advert_id, advert_message, advert_user, advert_date, advert_type, advert_agree)
      VALUES
      (NULL, '$advert_message', '$advert_user', '$today', '$advert_type', 'advert_agree')";
			} else {
			header("location:pusni_obqva.php?action=add&error=" . $error);
			}
			if (isset($insert) && !empty($insert)) {
			echo "<!--" .$insert. "--!>";
			?>
			<?php
		  }
 $insertresults = mysql_query($insert)
  or die(mysql_error());

 $lastpicid = mysql_insert_id();

 //change the following line:
 $newfilename = $ImageDir . $lastpicid . ".jpg";

 if ($type == 2) {
  rename($ImageName, $newfilename);
 } else {
  if ($type == 1) {
   $image_old = imagecreatefromgif($ImageName);
  } elseif ($type == 3) {
   $image_old = imagecreatefrompng($ImageName);
  }

  //"convert" the image to jpg
  $image_jpg = imagecreatetruecolor($width, $height);
  imagecopyresampled($image_jpg, $image_old, 0, 0, 0, 0, 
           $width, $height, $width, $height);
  imagejpeg($image_jpg, $newfilename);
  imagedestroy($image_old);
  imagedestroy($image_jpg);
 }

 $newthumbname = $ImageThumb . $lastpicid . ".jpg";

 //get the dimensions for the thumbnail
 $thumb_width = 100;
 $thumb_height = 75;

 //create the thumbnail
 $largeimage = imagecreatefromjpeg($newfilename);
 $thumb = imagecreatetruecolor($thumb_width, $thumb_height);
 imagecopyresampled($thumb, $largeimage, 0, 0, 0, 0, 
          $thumb_width, $thumb_height, $width, $height);
 imagejpeg($thumb, $newthumbname);
 imagedestroy($largeimage);
 imagedestroy($thumb);
 
 $url = "location: showadvert.php?id=" . $lastpicid;
 header($url);
}
}
?>
Еми представи се че имаш ъплоуд система от там можеш да качваш снимки , ако качиш тя ще излезе някъде в сайта но ако некачиш ще излезе че няма изображение , а искам вместо да няма изображение да слага някакво мое например бял фон със надпис "Няма снимка"

никой ли неможе да помогне поне малко
 

Горе