как да сложа таймер?

k0kytak

Registered
Здрасти искам да ви питам как ще стане този код кадето сам дал по доло с таймер примерно аз сам играч DEMO и искам да нападна играча PRONTO цъкам нападни и трябва да изчака от 10 минути до 20 ако може да стане с rand или нещо такова и през това време кадето си дал отброява че си го нападнал и след това време изписва какво си спечелил а времето се записва в таблица на име battletime ето го кода


Код:
Нападни<hr color='black' width='300' align='center' />
<?php
if($_SESSION['name']) {
if(isset($_GET['id'])) {
$name = $_SESSION['name'];
$id = htmlspecialchars($_GET['id']);
$time = time();
$sqla = "SELECT * FROM users WHERE name = '$name'";
$sqld = "SELECT * FROM users WHERE id = '$id' AND attacked < '$time'";
$doa = mysql_query($sqla);
$dod = mysql_query($sqld);
$rowa = mysql_fetch_array($doa);
$rowd = mysql_fetch_array($dod);
$ba = rand(80, 120);
$bd = rand(80, 120);
$att = ((($rowa['power'] * (1 + ($rowa['fighter'] * 0.1))) + ($rowa['weaponr'] + $rowa['weaponl'])) * (1 + ($rowa['killer'] * 0.1))) * ($ba / 100);
$def = ((($rowd['power'] * (1 + ($rowd['fighter'] * 0.1))) + ($rowd['weaponr'] + $rowd['weaponl'])) * (1 + ($rowd['killer'] * 0.1))) * ($bd / 100);
if($rowa['name'] == $rowd['name']) { echo "Не може да саботирате себе си"; }
else if(mysql_num_rows($dod) < 1) { echo "Този играч не съществува или не може да бъде саботиран"; }
else if($att > $def && $rowa['nrg'] >= 30) {
$money = ($rowd['money']*0.05); 
$power = ($rowd['power']*0.05);
$money1 = $rowa['money'] + ($rowd['money']*0.05);
$money2 = $rowd['money'] - ($rowd['money']*0.025);
$power1 = $rowa['power'] + ($rowd['power']*0.05);
$power2 = $rowd['power'] - ($rowd['power']*0.025);
$next = time() + 3600;
$query1 = "UPDATE users SET money = '$money1', power = '$power1', wins = wins + 1, attacked = '0', nrg = nrg - 30 WHERE name = '$name'";
$query2 = "UPDATE users SET money = '$money2', power = '$power2', loses = loses + 1, attacked = '$next' WHERE id = '$id'";
mysql_query($query1);
mysql_query($query2);
echo "Вие успяхте да саботирате бизнеса на противника!<br />";
echo "Спечелихте $power респект и $money пари";  }
else if($att < $def && $rowa['nrg'] >= 30) {
$money = ($rowa['money']*0.05); 
$power = ($rowa['power']*0.05);
$money1 = $rowd['money'] + ($rowa['money']*0.1);
$money2 = $rowa['money'] - ($rowa['money']*0.05);
$power1 = $rowd['power'] + ($rowa['power']*0.1);
$power2 = $rowa['power'] - ($rowa['power']*0.05);
$next = time() + 3600;
$query1 = "UPDATE users SET money = '$money1', power = '$power1', wins = wins + 1 WHERE id = '$id'";
$query2 = "UPDATE users SET money = '$money2', power = '$power2', loses = loses + 1, attacked = '$next', nrg = nrg - 30 WHERE name = '$name'";
mysql_query($query1);
mysql_query($query2);
echo "Вие не успяхте да саботирате бизнеса на противника!<br />";
echo "Загубихте $power респект и $money пари";}} else {
echo "<form action='' method='POST'>Име:<br>"
."<input type='text' name='name'><br>"
."<input type='submit' name='submit' value='Търси'></form>";}
if(isset($_POST['submit'])) {
$victim = htmlspecialchars($_POST['name']);
$time = time();
$sql = "SELECT id FROM users WHERE name LIKE '$victim' AND attacked < '$time'";
$do = mysql_query($sql); $row = mysql_fetch_array($do); $id = $row['id'];
echo "<br><a href=?a=battle&id=$id>Саботирай бизнеса на $victim</a>"; }} else { echo 'Не си логнат'; } ?>
 
Код:
 $rand = rand(10,20);
С това си генерираш някакво число произволно!
И после вече за таймера не знам, само това, че ще е с javascript! :?:
 

Горе