как да ...

vesku

Registered
как да направя това
<?php
$conn = mysql_connect("localhost" , "root" , "");
if ($conn == false)
{
echo mysql_errno().": ".mysql_error()."<BR>";
exit;
}
$query = "ДА ВЗИМА СЯЛ КОДА ОТ ФАЙЛ" ;
$result = mysql_db_query ("test", $query);
if ($result)
echo "Table 'users' was successfully created!";
else
echo mysql_errno().": ".mysql_error()."<BR>";
mysql_close ();
?>
 
vesku каза:
как да направя това
<?php
$conn = mysql_connect("localhost" , "root" , "");
if ($conn == false)
{
echo mysql_errno().": ".mysql_error()."<BR>";
exit;
}
$query = " include (faila.sql)" ;
$result = mysql_db_query ("test", $query);
if ($result)
echo "Table 'users' was successfully created!";
else
echo mysql_errno().": ".mysql_error()."<BR>";
mysql_close ();
?>
нете разлрах много добре но мисля че трябва да е така
Код:
<?php
$conn = mysql_connect("localhost" , "root" , "");
if ($conn == false)
{
echo mysql_errno().": ".mysql_error()."<BR>";
exit;
}
$query = "ДА ВЗИМА СЯЛ КОДА ОТ ФАЙЛ" ;
$result = mysql_db_query ("test", $query);
if ($result)
echo "Table 'users' was successfully created!";
else
echo mysql_errno().": ".mysql_error()."<BR>";
mysql_close ();
?>
 
<?php
$conn = mysql_connect("localhost" , "root" , "");
if ($conn == false)
{
echo mysql_errno().": ".mysql_error()."<BR>";
exit;
}
$query = "ДА ВЗИМА СЯЛ КОДА ОТ ФАЙЛ" ;
$result = mysql_db_query ("test", $query);
if ($result)
echo "Table 'users' was successfully created!";
else
echo mysql_errno().": ".mysql_error()."<BR>";
mysql_close ();
?>[/b]
 
Опа объркъл съм местата на скриптовете за редактираният скрипт съм сложил твоя а за твоя съм сложил редактираният
ето го редактираният
Код:
<?php 
$conn = mysql_connect("localhost" , "root" , ""); 
if ($conn == false) 
{ 
echo mysql_errno().": ".mysql_error()."<BR>"; 
exit; 
} 
$query = " include (faila.sql)" ; 
$result = mysql_db_query ("test", $query); 
if ($result) 
echo "Table 'users' was successfully created!"; 
else 
echo mysql_errno().": ".mysql_error()."<BR>"; 
mysql_close (); 
?>
 
Пробвай така
Код:
<?php 
$failazasql = fopen("faola.sql", "r");
$conn = mysql_connect("localhost" , "root" , ""); 
if ($conn == false) 
{ 
echo mysql_errno().": ".mysql_error()."<BR>"; 
exit; 
} 
$query = "$failazasql" ; 
$result = mysql_db_query ("test", $query); 
if ($result) 
echo "Table 'users' was successfully created!"; 
else 
echo mysql_errno().": ".mysql_error()."<BR>"; 
mysql_close (); 
?>
 
<?php
$fp = fopen ("faila.inc" ,"r");
$qr= fread($fp,10000);
$conn = mysql_connect("localhost" , "root" , "");
if ($conn == false)
{
echo mysql_errno().": ".mysql_error()."<BR>";
exit;
}
$query =$qr ;
$result = mysql_db_query ("test", $query);
if ($result)
echo "Table 'users' was successfully created!";
else
echo mysql_errno().": ".mysql_error()."<BR>";
mysql_close ();
?>
 
<?php
$fp = fopen ("nuke.inc" ,"r");
$qr= fread($fp,10000);
$conn = mysql_connect("localhost" , "root" , "25502550");
if ($conn == false)
{
echo "greshka conn";
exit;
}
$query = $qr;
$result = mysql_db_query ("test", $query);
if ($result)
echo "Table 'users' was successfully created!";
else
echo "greshka zaqvka";
?>
нестава изкарва greshka zaqvka
 
Искаш да създадеш таблица в базата данни (доколкото виждам).
Във файла трябва да има нещо подобно на следния код:

CREATE TABLE contacts (id int(6) NOT NULL auto_increment,first varchar(15) NOT NULL,last varchar(15) NOT NULL,phone varchar(20) NOT NULL,mobile varchar(20) NOT NULL,fax varchar(20) NOT NULL,email varchar(30) NOT NULL,web varchar(30) NOT NULL,PRIMARY KEY (id),UNIQUE id (id),KEY id_2 (id)


Ще ти напиша заявката.
Напиши името на таблицата, която искаш да създадеш и
имената на полетата .
 
admin каза:
Искаш да създадеш таблица в базата данни (доколкото виждам).
Във файла трябва да има нещо подобно на следния код:

CREATE TABLE contacts (id int(6) NOT NULL auto_increment,first varchar(15) NOT NULL,last varchar(15) NOT NULL,phone varchar(20) NOT NULL,mobile varchar(20) NOT NULL,fax varchar(20) NOT NULL,email varchar(30) NOT NULL,web varchar(30) NOT NULL,PRIMARY KEY (id),UNIQUE id (id),KEY id_2 (id)


Ще ти напиша заявката.
Напиши името на таблицата, която искаш да създадеш и
имената на полетата .
искам да взима сял-а от файллл
 
ами сял таблици и инто ама са много и става кам 2 мб пхп файл и затова искам да взима от файл сяла
 
Как така има таблици??????
Във файла има таблици??????
И инфо???? :shock:

Дай да видя какво значи това!
 
Според мен или има сейфана база данни от някой форум примерно :)

Или има нещо от типа
Код:
CREATE TABLE ...
:roll:
 
Ама как така "примерно"?
Трябва да се знае какво има .
Нали това е заявка.
Трябва да е нещо кратко и ясно.
Да е "заявка"!
Не 1000 реда.
:shock:
 

Горе