качване само на jpg,jpeg,gif..

mario_gangstera

Registered
как ще се промени този код ?

<?php
//файловете ще се съхраняват в папката upload
//$HTTP_POST_FILES['ufile']['name']; = качва името на файла
//за пример качваме файл на име picture.gif . $path то ще бъде качено - /picture.gif
$path= "upload/".$HTTP_POST_FILES['ufile']['name'];
if($ufile !=none)
{
if(copy($HTTP_POST_FILES['ufile']['tmp_name'], $path))
{
echo "<b><font color=green>Файла е качен успешно :)</b></font><BR/>";

//$HTTP_POST_FILES['ufile']['name'] = името на файла
//$HTTP_POST_FILES['ufile']['size'] = големината на файла
//$HTTP_POST_FILES['ufile']['type'] = мястото на файла
echo "Името на файла :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['name']."<BR/>";
echo "Големината на файла :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['size']."<BR/>";
echo "Мястото на файла :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['type']."<BR/>";
echo "<img src=\"$path\" width=\"200\" height=\"200\">";
}
else
{
echo "<b><font color=red>Беше открита грешка</b></font>";
}
}
?>
 
Код:
//файловете ще се съхраняват в папката upload
//$HTTP_POST_FILES['ufile']['name']; = качва името на файла
//за пример качваме файл на име picture.gif . $path то ще бъде качено - /picture.gif
$path= "upload/".$HTTP_POST_FILES['ufile']['name'];
if($ufile != none)
{
$ext = end(explode('.',$ufile));
if($ext == 'jpg' || $ext == 'jpeg' || $ext == 'gif')
{
if(copy($HTTP_POST_FILES['ufile']['tmp_name'], $path))
{
echo "<b><font color=green>Файла е качен успешно Smile</b></font><BR/>";

//$HTTP_POST_FILES['ufile']['name'] = името на файла
//$HTTP_POST_FILES['ufile']['size'] = големината на файла
//$HTTP_POST_FILES['ufile']['type'] = мястото на файла
echo "Името на файла :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['name']."<BR/>";
echo "Големината на файла :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['size']."<BR/>";
echo "Мястото на файла :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['type']."<BR/>";
echo "<img src=\"$path\" width=\"200\" height=\"200\">";
}
else
{
echo "<b><font color=red>Беше открита грешка</b></font>";
}
}
else
{
print "<b><font color=red>Можете да качвате само jpg, jpeg и gif файлове !</fong></b>";
}
 
Parse error: syntax error, unexpected $end in E:\xampp\htdocs\upload_ac.php on line 32

<?php
//файловете ще се съхраняват в папката upload
//$HTTP_POST_FILES['ufile']['name']; = качва името на файла
//за пример качваме файл на име picture.gif . $path то ще бъде качено - /picture.gif
$path= "upload/".$HTTP_POST_FILES['ufile']['name'];
if($ufile != none)
{
$ext = end(explode('.',$ufile));
if($ext == 'jpg' || $ext == 'jpeg' || $ext == 'gif')
{
if(copy($HTTP_POST_FILES['ufile']['tmp_name'], $path))
{
echo "<b><font color=green>Файла е качен успешно Smile</b></font><BR/>";

//$HTTP_POST_FILES['ufile']['name'] = името на файла
//$HTTP_POST_FILES['ufile']['size'] = големината на файла
//$HTTP_POST_FILES['ufile']['type'] = мястото на файла
echo "Името на файла :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['name']."<BR/>";
echo "Големината на файла :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['size']."<BR/>";
echo "Мястото на файла :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['type']."<BR/>";
echo "<img src=\"$path\" width=\"200\" height=\"200\">";
}
else
{
echo "<b><font color=red>Беше открита грешка</b></font>";
}
}
else
{
print "<b><font color=red>Можете да качвате само jpg, jpeg и gif файлове !</fong></b>";
}
?>
 
<?php
//файловете ще се съхраняват в папката upload
//$HTTP_POST_FILES['ufile']['name']; = качва името на файла
//за пример качваме файл на име picture.gif . $path то ще бъде качено - /picture.gif
$path= "upload/".$HTTP_POST_FILES['ufile']['name'];
if($ufile != none)
{
$ext = end(explode('.',$ufile));
if($ext == 'jpg' || $ext == 'jpeg' || $ext == 'gif')
{
if(copy($HTTP_POST_FILES['ufile']['tmp_name'], $path))
{
echo "<b><font color=green>Файла е качен успешно Smile</b></font><BR/>";

//$HTTP_POST_FILES['ufile']['name'] = името на файла
//$HTTP_POST_FILES['ufile']['size'] = големината на файла
//$HTTP_POST_FILES['ufile']['type'] = мястото на файла
echo "Името на файла :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['name']."<BR/>";
echo "Големината на файла :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['size']."<BR/>";
echo "Мястото на файла :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['type']."<BR/>";
echo "<img src=\"$path\" width=\"200\" height=\"200\">";
}
else
{
echo "<b><font color=red>Беше открита грешка</b></font>";
}
}
else
{
print "<b><font color=red>Можете да качвате само jpg, jpeg и gif файлове !</fong></b>";
}
}
?>
 
Изтървал съм една скоба ..

Код:
//файловете ще се съхраняват в папката upload
//$HTTP_POST_FILES['ufile']['name']; = качва името на файла
//за пример качваме файл на име picture.gif . $path то ще бъде качено - /picture.gif
$path= "upload/".$HTTP_POST_FILES['ufile']['name'];
if($ufile != none)
{
$ext = end(explode('.',$ufile));
if($ext == 'jpg' || $ext == 'jpeg' || $ext == 'gif')
{
if(copy($HTTP_POST_FILES['ufile']['tmp_name'], $path))
{
echo "<b><font color=green>Файла е качен успешно Smile</b></font><BR/>";

//$HTTP_POST_FILES['ufile']['name'] = името на файла
//$HTTP_POST_FILES['ufile']['size'] = големината на файла
//$HTTP_POST_FILES['ufile']['type'] = мястото на файла
echo "Името на файла :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['name']."<BR/>";
echo "Големината на файла :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['size']."<BR/>";
echo "Мястото на файла :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['type']."<BR/>";
echo "<img src=\"$path\" width=\"200\" height=\"200\">";
}
else
{
echo "<b><font color=red>Беше открита грешка</b></font>";
}
}
else
{
print "<b><font color=red>Можете да качвате само jpg, jpeg и gif файлове !</fong></b>";
}
}
 
Код:
 //файловете ще се съхраняват в папката upload
//$HTTP_POST_FILES['ufile']['name']; = качва името на файла
//за пример качваме файл на име picture.gif . $path то ще бъде качено - /picture.gif
$path= "upload/".$HTTP_POST_FILES['ufile']['name'];
$tipimg = $_FILES['ufile']['type'];
if($ufile != none)
{
$pozvolentip = array("image/jpg", "image/jpeg", "image/png", "image/gif");

if(in_array($tipfile, $pozvolentip ))
{
if(copy($HTTP_POST_FILES['ufile']['tmp_name'], $path))
{
echo "<b><font color=green>Файла е качен успешно Smile</b></font><BR/>";

//$HTTP_POST_FILES['ufile']['name'] = името на файла
//$HTTP_POST_FILES['ufile']['size'] = големината на файла
//$HTTP_POST_FILES['ufile']['type'] = мястото на файла
echo "Името на файла :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['name']."<BR/>";
echo "Големината на файла :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['size']."<BR/>";
echo "Мястото на файла :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['type']."<BR/>";
echo "<img src=\"$path\" width=\"200\" height=\"200\">";
}
else
{
echo "<b><font color=red>Беше открита грешка</b></font>";
}
}
else
{
print "<b><font color=red>Можете да качвате само jpg, jpeg и gif файлове !</fong></b>";
}
}
 

Горе