когато сложих защита за SQL инжекции в сайта излиза бяла стр

sianbg_s

Registered
Добър вечер.
Ето това сложих в forum/config.php
Код:
session_start();
function zashtita($tekst)
{
if ( (int)$tekst )
return $tekst;
else
{
$tekst = addslashes($tekst);
$tekst = htmlspecialchars($tekst, ENT_NOQUOTES);

return $tekst;
}
}

$_GET = @array_map("zashtita", $_GET);
$_POST = @array_map("zashtita", $_POST);
$_SESSION = @array_map("zashtita", $_SESSION);
$_COOKIE = @array_map("zashtita", $_COOKIE);
$_SERVER = @array_map("zashtita", $_SERVER);
Форума съм го свързал с сайта, но когато вляза в сайта ми излиза бяла страница.Когато махна това си ми излиза сайта.
От какво се получава това и как да го оправя ?
 
Това ми е целия config.php
Код:
<?php
session_start();
function zashtita($tekst)
{
if ( (int)$tekst )
return $tekst;
else
{
$tekst = addslashes($tekst);
$tekst = htmlspecialchars($tekst, ENT_NOQUOTES);

return $tekst;
}
}

$_GET = @array_map("zashtita", $_GET);
$_POST = @array_map("zashtita", $_POST);
$_SESSION = @array_map("zashtita", $_SESSION);
$_COOKIE = @array_map("zashtita", $_COOKIE);
$_SERVER = @array_map("zashtita", $_SERVER);

// phpBB 2.x auto-generated config file
// Do not change anything in this file!

$dbms = 'mysql';

$dbhost = 'localhost';
$dbname = 'database;
$dbuser = 'root';
$dbpasswd = 'password';

$table_prefix = 'phpbb_';

define('PHPBB_INSTALLED', true);

?>
 
Я пробвай така без @

Код:
<?php
session_start();
function zashtita($tekst)
{
if ( (int)$tekst )
return $tekst;
else
{
$tekst = addslashes($tekst);
$tekst = htmlspecialchars($tekst, ENT_NOQUOTES);

return $tekst;
}
}

$_GET = array_map("zashtita", $_GET);
$_POST = array_map("zashtita", $_POST);
$_SESSION = array_map("zashtita", $_SESSION);
$_COOKIE = array_map("zashtita", $_COOKIE);
$_SERVER = array_map("zashtita", $_SERVER);

// phpBB 2.x auto-generated config file
// Do not change anything in this file!

$dbms = 'mysql';

$dbhost = 'localhost';
$dbname = 'database;
$dbuser = 'root';
$dbpasswd = 'password';

$table_prefix = 'phpbb_';

define('PHPBB_INSTALLED', true);

?>
И кажи излизат ли ти грешки :)
 
Даде грешка, но беше заради една забравена '.Като го оправих не даде никакви грешки в форума, а в сайта отново си излиза бяла страница.
 
Zion каза:
А я дай код и от страница която ти излиза бяла :)
Код:
<?php 
session_start();
ob_start(); 
$_SESSION['csskey'] = "hello";
define('IN_PHPBB', true);
if ( !defined('IN_VALID') ) { die('<Center><B>Грешка: Нямате директен достъп до този файл</B><BR>За да се върнете назад натиснете <a href="index.php">тук</a></Center>'); } 
?> 
<?
$phpbb_root_path ='forum/';
include($phpbb_root_path . 'config.php');
include($phpbb_root_path . 'extension.inc');
include($phpbb_root_path . 'common.'.$phpEx);
$userdata = session_pagestart($user_ip, PAGE_INDEX);
?>
<?php
include "inc/function_poll.php";
?>
<?php
include "inc/config.php";
?>
Останалото е дизайна на сайта.
 
sianbg_s каза:
Zion каза:
А я дай код и от страница която ти излиза бяла :)
Код:
<?php 
session_start();
ob_start(); 
$_SESSION['csskey'] = "hello";
define('IN_PHPBB', true);
if ( !defined('IN_VALID') ) { die('<Center><B>Грешка: Нямате директен достъп до този файл</B><BR>За да се върнете назад натиснете <a href="index.php">тук</a></Center>'); } 
?> 
<?
$phpbb_root_path ='forum/';
include($phpbb_root_path . 'config.php');
include($phpbb_root_path . 'extension.inc');
include($phpbb_root_path . 'common.'.$phpEx);
$userdata = session_pagestart($user_ip, PAGE_INDEX);
?>
<?php
include "inc/function_poll.php";
?>
<?php
include "inc/config.php";
?>
Останалото е дизайна на сайта.

Много интересен начин на писане на код... Отваряне PHP таг затваряне след него веднага пак отваря... :shock: :shock:
 
Код:
 <?php
session_start();
ob_start();
$_SESSION['csskey'] = "hello";
define('IN_PHPBB', true);
if ( !defined('IN_VALID') ) { die('<Center><B>Грешка: Нямате директен достъп до този файл</B><BR>За да се върнете назад натиснете <a href="index.php">тук</a></Center>'); }
$phpbb_root_path ='forum/';
include($phpbb_root_path . 'config.php');
include($phpbb_root_path . 'extension.inc');
include($phpbb_root_path . 'common.'.$phpEx);
$userdata = session_pagestart($user_ip, PAGE_INDEX);
include "inc/function_poll.php";
include "inc/config.php";
?>

на локалхост ако го пробваш май

session_start(); и
ob_start();

правеха проблем .. , а и директорията :

inc/config.php"; не беше ли includes/config.php ?
 

Горе