копиране на файлове от папка и заместване в друга

oniq

Registered
Здравейте имам една папка docs/ в нея имам файлове, които искам да се копирват в определена папка. например папка X

Няма значение колко файла има в папка docs/ искам, когато изпълни дадено нещо да копирва файловете в папка X без да се влияе от това колко файла има.

разглеждах copy(), но то трябва да му задам име, а на мен ми трябва цялата папка. :?:
 
PHP:
function full_copy( $source, $target ) {
	if ( is_dir( $source ) ) {
		@mkdir( $target );
		$d = dir( $source );
		while ( FALSE !== ( $entry = $d->read() ) ) {
			if ( $entry == '.' || $entry == '..' ) {
				continue;
			}
			$Entry = $source . '/' . $entry; 
			if ( is_dir( $Entry ) ) {
				full_copy( $Entry, $target . '/' . $entry );
				continue;
			}
			copy( $Entry, $target . '/' . $entry );
		}
 
		$d->close();
	}else {
		copy( $source, $target );
	}
}
 

Горе