малко помощ с jsplumb, groups, nodes, edges

vasilev

Registered
здравейте,
опитвам се да подкарам това:

но без nodejs и до колкото разбирам само
jsplumb.browser-ui.umd.js е достатъчен..

HTML:
<script type="jtk" id="tmplNode">
  <div style="width:${w}px;height:${h}px;">
    <div class="name">
      <div class="delete" title="Click to delete">
        <i class="fa fa-times"/>
      </div>
      <span>${name}</span>
    </div>
    <div class="connect"/>
    <jtk-source filter=".connect"/>
    <jtk-target/>
  </div>
</script>
<script type="jtk" id="tmplGroup">
  <div>
    <div class="group-title">
      ${title}
      <button class="expand"></button>
    </div>
    <div jsplumb-group-content="true"></div>
  </div>
</script>
<div class="jtk-demo-main">
  <div class="jtk-demo-canvas">
    <div class="miniview"></div>
  </div>
</div>

......


JavaScript:
jsPlumb.ready(function () {

  let mainElement = $(".jtk-demo-main");
  let canvasElement = $(".jtk-demo-canvas");
  let miniviewElement = $(".miniview");

  var data = {
    "groups": [
      { "id": "one", "title": "Group 1", "left": 100, top: 50 },
      { "id": "two", "title": "Group 2", "left": 450, top: 250, type: "constrained" }
    ],
    "nodes": [
      { "id": "window1", "name": "1", "left": 10, "top": 20, group: "one" },
      { "id": "window2", "name": "2", "left": 140, "top": 50, group: "one" },
      { "id": "window3", "name": "3", "left": 450, "top": 50 },
      { "id": "window4", "name": "4", "left": 110, "top": 370 },
      { "id": "window5", "name": "5", "left": 140, "top": 150, group: "one" },
      { "id": "window6", "name": "6", "left": 50, "top": 50, group: "two" },
      { "id": "window7", "name": "7", "left": 50, "top": 450 }
    ],
    "edges": [
      { "source": "window1", "target": "window3" },
      { "source": "window1", "target": "window4" },
      { "source": "window3", "target": "window5" },
      { "source": "window5", "target": "window2" },
      { "source": "window4", "target": "window6" },
      { "source": "window6", "target": "window2" }
    ]
  };
  var view = {
    nodes: {
      "default": {
        template: "tmplNode"
      }
    },
    groups: {
      "default": {
        template: "tmplGroup",
        endpoint: "Blank",
        anchor: "Continuous",
        revert: false,
        orphan: true,
        autoSize: true,
        constrain: false,
        layout: {
          type: "Circular"
        }
      },
      constrained: {
        parent: "default",
        constrain: true
      }
    }
  };
  var toolkit = jsPlumb.newInstance({
    groupFactory: function (type, data, callback) {
      data.title = "Group " + (toolkit.getGroupCount() + 1);
      callback(data);
    },
    nodeFactory: function (type, data, callback) {
      data.name = (toolkit.getNodeCount() + 1);
      callback(data);
    }
  });
  var renderer = toolkit.render({
    container: canvasElement,
    view: view,
    layout: {
      type: "Spring",
      absoluteBacked: false
    },
    jsPlumb: {
      Anchor: "Continuous",
      Endpoint: "Blank",
      Connector: ["StateMachine", { cssClass: "connectorClass", hoverClass: "connectorHoverClass" }],
      PaintStyle: { strokeWidth: 1, stroke: '#89bcde' },
      HoverPaintStyle: { stroke: "orange" },
      Overlays: [
        ["Arrow", { fill: "#09098e", width: 10, length: 10, location: 1 }]
      ]
    },
    miniview: {
      container: miniviewElement
    },
    lassoFilter: ".controls, .controls *, .miniview, .miniview *",
    dragOptions: {
      filter: ".delete *"
    },
    events: {
      canvasClick: function (e) {
        toolkit.clearSelection();
      },
      modeChanged: function (mode) {
        jsPlumb.removeClass(jsPlumb.getSelector("[mode]"), "selected-mode");
        jsPlumb.addClass(jsPlumb.getSelector("[mode='" + mode + "']"), "selected-mode");
      }
    },
    consumeRightClick: false
  });
});


получавам грешка:

Код:
Uncaught TypeError: can't access property "setAttribute", el is null
jsplumb.browser-ui.umd.js:12591
jsplumb.browser-ui.umd.js:12974
jsplumb.browser-ui.umd.js:10832
jsplumb.browser-ui.umd.js:130
jsplumb.browser-ui.umd.js:12384
jsplumb.browser-ui.umd.js:15933
graph.tracking.js:58 -> това е скрипта който съм постнал тук
jsplumb.browser-ui.umd.js:15938
 

Горе