малко помощ ...

pweb

Registered
имам база която записва следните данни id title text извеждам резултатите
и правя ограничение на символите на текста как ще стане като се натисне линка който е заглавието да се изведе и останалия текст
ето и кода.да се изведе по index.php?id=1 и в същия файл.
Код:
<?
$connection = mysql_connect("bdname","dbuser","dbpass")
or die("no connect");
mysql_select_db("table");

$query = mysql_query("SELECT * FROM ccccc ORDER BY id DESC limit 0,5");
$i = 0;
while (list ($i , $title,$text)=mysql_fetch_array ($query)) {

$texta="$text";
$texta=substr($text,0 , 50);
echo "<p><a href=?id=$i>$title</a></p>$texta";
$i ++;
}
?>
 
$connection = mysql_connect("bdname","dbuser","dbpass")
or die("no connect");
mysql_select_db("table");

if(!isset($_GET['id'])){
$query = mysql_query("SELECT * FROM ccccc ORDER BY id DESC limit 0,5");
$i = 0;
while (list ($i , $title,$text)=mysql_fetch_array ($query)) {

$texta="$text";
$texta=substr($text,0 , 50);
echo "<p><a href=?id=$i>$title</a></p>$texta";
$i ++;
}


}
else{
$id=$_GET['id'];
$query = mysql_query("SELECT * FROM ccccc WHERE id='$id' ORDER BY id DESC limit 1");
$i = 0;
list ($i , $title,$text)=mysql_fetch_array ($query);


echo "<p>$i$title</p>$texta";


}
 
благодаря ти.
а как може да се страницират резултатите първа<<<1 2 3 4 >>>последна
 

Горе