най коментирани ...

J01nt

Registered
как да изкарам 10 - те най коментиарни новини
това е структурата на таблицата от коментарите
Код:
CREATE TABLE `comment` (
`id` int(4) NOT NULL auto_increment,
`news` varchar(255) NOT NULL,
`nick` varchar(32) NOT NULL,
`comtoday` varchar(20) NOT NULL,
`comment` varchar(1000) NOT NULL default '1',
`date` varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM;
 
в кой ред записваш колко пъти е коментирано ? селектираш го него и задаваш лимит 10
Код:
$nai = ($nai > 5); //тук задаваш над колко пъти да е коментирано

$query = ("SELECT nai FROM таблицата WHERE nai='$nai' ORDER BY id DESC LIMIT 0,10");
 
DevNull каза:
в кой ред записваш колко пъти е коментирано ? селектираш го него и задаваш лимит 10
Код:
$nai = ($nai > 5); //тук задаваш над колко пъти да е коментирано

$query = ("SELECT nai FROM таблицата WHERE nai='$nai' ORDER BY id DESC LIMIT 0,10");

е защо трябва да пиша над колко .. просто искам да показва примерно 10 те с най мноог коментари
 
ам тогава
$query ("SELECT * FROM tablica ORDER BY nai DESC LIMIT 0,10")

Със ORDER BY nai ще ги подреждаш по реда в който се записва колко пъти е коментирано.

Имаш 2 варианта за подредба ASC или DESC едното ти е

Ascending - Възходящо
Descending - Низходящо.
 
еми нещо не става а в база данни се записват ето така

таблица `comment`
id news nick comtoday comment date
1 1 asdasd 1238147850 as 27.03.09 11:57
2 2 sdasd 1238148263 asda 27.03.09 12:04
29 4 rwrwerwrwerwerewr 1238508401 werwerwe 31.03.09 17:06
28 4 werwerwe 1238508392 wer 31.03.09 17:06
6 4 asdas 1238151487 ad 27.03.09 12:58
7 2 qweqwe 1238177370 wqe 27.03.09 20:09
39 1 766 1238508816 56756 31.03.09 17:13
38 1 567566666 1238508717 567 31.03.09 17:11
37 1 464564 1238508681 56 31.03.09 17:11
36 4 ssssssssssssssssssss 1238508452 ssssssss 31.03.09 17:07
35 4 ssssssssssssssssssss 1238508451 sssssssssssss 31.03.09 17:07
17 4 asdas 1238457850 d 31.03.09 03:04
34 4 ssssssssssssssssssss 1238508449 ssssssssss 31.03.09 17:07
33 4 ssssssssssssss 1238508448 ssssssssssssssss 31.03.09 17:07
32 4 ssssssssssssssss 1238508447 sssssssssssssssss 31.03.09 17:07
31 4 ssssssssssssssssss 1238508445 sssss 31.03.09 17:07
30 4 dass 1238508444 zsda 31.03.09 17:07
27 4 werwer 1238508391 erwr 31.03.09 17:06


на майка му ф путката на шибания пхп :mad:
 
в файла comment.php

веднага след заявката за INSERT пишеш това

Код:
$nums = mysql_query("SELECT * FROM `news` WHERE `id`='$_GET[id]'"); 
while ($row = mysql_fetch_array($nums)) { 
$comm = htmlspecialchars($row['comm']); 
$comm++; 
$sql = ("UPDATE `news` SET comm='$comm' WHERE id='$row[id]'"); 
mysql_query($sql); 
} 
echo "Успешно добавен коментар";

и после си извеждаш по новините и задаваш ORDER by comm DESC LIMIT 0,3
 

Горе