нещо като контактна форма

the_end

Registered
трябва ми нещо подобно на форма за контакти ... само че да се пише да се пише сайт и мейл , а след натисканетъо на бутона изпрати да се позволява копирането на код сложен в тага

<textarea rows="14" name="code" cols="48"></textarea>
 
С червено са местата, където може да променяш.
<?
if ($_POST['submit']) {
$email = htmlspecialchars($_POST['email']);
$info = "Website: ". htmlspecialchars($_POST['website']);

$headers = "От: ". $email ." \r\n";
$headers .= "< ". $email ." >\r\n";
$headers .= "Reply-To: ". $email ." \r\n";
$headers .= "Return-Path: ". $email;
$headers .= "Content-Type: text/plain; charset=cp1251";
if ($email == NULL || $website == NULL) {
echo "Попълни всички полета!";
}
elseif (!ereg("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$", $email)) {
echo "Попълни валиден е-mail!";
}
else {
mail('tvoqt_email_tuk','Website info(това е заглавието на емаила, който ще получаваш)',$info,$headers);
echo "Съобщението беше изпратено успешно!<br/>
<script type='text/javascript'>function select_text(){var content=eval('document.myform.field');content.focus();content.select();}</script>
<form method='post' action='' name='myform' >
<textarea cols='30' rows='5' name='field' onClick='select_text();'>Твоят текст тук!</textarea>
</form>";
}
}
else {
echo "<form method='post' action='' align='left'>
<span style='color: red;'>Всички полета са задължителни!</span><br/>
е-mail:<br/><input type='text' name='email' /><br/>
уеб сайт:<br/><input type='text' name='website' /><br/>
<input type='submit' name='submit' value='Изпрати!'/><input type='reset' name='reset' value='Изчисти!'/>
</form><br/>
<textarea cols='30' rows='5' disabled>Твоят текст тук!</textarea>";
}
?>
 

Горе