някои с linux за тест на един скрипт

jooorooo

Registered
има ли някои с linux за да тества един скрипт. много ще съм благодарен.
знам, че темата може да не е за тук. но мисля, че тук има най-голям шанс.
скрипта е за правене на снимки на сайтове.

Код:
<?php
//Xvfb(??X????)??

$command = '/usr/X11R6/bin/Xvfb :1 -screen 0 1024x768x24 > /dev/null &';

$last_line = system($command , $rtn);//firefox??(??????”user”???)

$command = '/usr/bin/firefox -display :1 -width 1024 -height 800 -P "user" > /dev/null &';

$last_line = system($command , $rtn);

//60???

sleep(60);$url = 'http://web-tourist.net/';//???????????

$thumbimg = '/thumb/t.gif'; //???????

$img = '/img/i.gif';        //????????//firefox???????

$command = '/usr/bin/firefox -display :1 -remote "openurl(' . $url . ')" &';

$last_line = system($command , $rtn);

//10???

sleep(10);//ImageMagick????????????????

$command = '/usr/bin/import -display :1 -window root ' . $img;

$last_line = system($command , $rtn);//??????????????

list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize($img);//?????

$im = imagecreatefromgif($img);//?????????(???????????????)

$thumb_im = imagecreatetruecolor(120, 90);

imagecopyresampled($thumb_im, $im, 0, 0, 0, 90, 120, 90, $width, $height);//??????????

imagegif($thumb_im, $thumbimg);//firefox??

$command = 'killall firefox-bin > /dev/null &';

$last_line = system($command , $rtn);//Xvfb(??X????)??

$command = 'killall Xvfb > /dev/null &';

$last_line = system($command , $rtn);

?>

знам че е с ??? но е от китайски сайт свален :)
 

Горе