нямаш достатъчно ресурси

k0kytak

Registered
Може ли да ми кажете как ще стане този код да изписва нямаш достатъчно ресурси , преди Построй Зърно мелница и ако може да направите да изисква от таблицата users полето biznesmen цифрата 1 тоест ако си 0 да не може да строиш сградата а ако е 1 да може
И ако може да изписва (Трябва да си над 1 ниво Бизнесмен) а ако имам над 1 ниво да него показва
:)


Код:
<?
$session = $_SESSION['name'];
$s = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT * FROM users WHERE name='$name'"));
if ( $s[house1] != '1' ) {
if($session == null){
echo 'logg! ';
}else{
if ( isset($_POST[btn]) )
{

if ( $s[money] > '15000' && $s[food] > '320' && $s[wood] > '400' && $s[metal] > '1000' ) 
{
$q = mysql_query("UPDATE users SET money=money-15000 , food=food-320 , wood=wood-400 , metal=metal-1000 ,house1=1 WHERE name='$name'") or die(mysql_error()); if ($q) echo 'Ти успешно построй Сградата'; else echo 'no';} 
else { echo 'Нямаш достатъчно ресурси'; } 
}
else
{
echo '<br /><img src="images/buildings.gif""> Зърно мелница <img src="images/buildings.gif""><br /><br /><br><img src="images/1/b0.gif""></br><center></center> Цена за построяване: <span style="position:relative; top:3px;"><img src="images/money.gif"></span>15000<img src="images/food.gif">320 <img src="images/wood.gif">400 <img src="images/metal.gif">1000<form action="" method="post"><input type="submit" name="btn" value="Построй Зърно мелница"></form>';
} }} else echo '<br /><img src="images/buildings.gif""> Зърно мелница <img src="images/buildings.gif""><br /><font color=red><b>(Построена)</b></font></br><br />';
?>
 
Код:
<? 
$session = $_SESSION['name']; 
$s = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT * FROM users WHERE name='$name'")); 
if ( $s[house1] != '1' ) { 
if($session == null){ 
echo 'logg! '; 
}else{ 
if ( isset($_POST[btn]) ) 
{ 

if ( $s[money] > '15000' && $s[food] > '320' && $s[wood] > '400' && $s[metal] > '1000' $$ $s[biznesmen] > '0') 
{ 
$q = mysql_query("UPDATE users SET money=money-15000 , 
			food=food-320 , wood=wood-400 , 
			metal=metal-1000 ,house1=1 WHERE name='$name'") or die(mysql_error()); 
if ($q) echo 'Ти успешно построй Сградата'; 
else echo 'no';
} 

else { echo 'Нямаш достатъчно ресурси или нивото ти на бизнесмен е ниско!'; } 

} 
else 
{ 
echo '<br /><img src="images/buildings.gif""> Зърно мелница 
		<img src="images/buildings.gif""><br /><br /><br>
		<img src="images/1/b0.gif""></br>
		<center></center> Цена за построяване: <span style="position:relative; top:3px;">
		<img src="images/money.gif"></span>15000<img src="images/food.gif">320 
		<img src="images/wood.gif">400 <img src="images/metal.gif">1000<form action="" method="post">';
if($s[money] < '15000' && $s[food] < '320' && $s[wood] < '400' && $s[metal] < '1000' $$ $s[biznesmen] < '1')	echo 'Трябва да си бизнесмен ниво едно, за да построиш сградата или пък нямаш ресурси!</form>';
else echo '<input type="submit" name="btn" value="Построй Зърно мелница"></form>'; 
} }} else echo '<br /><img src="images/buildings.gif""> Зърно мелница <img src="images/buildings.gif""><br /><font color=red><b>(Построена)</b></font></br><br />'; 
?>

Тук вместо "Построй Зърно мелница" ако бизнесмен е 0 ще пише "Трябва да си бизнесмен ниво едно, за да построиш сградата"
 
$zaqvka = mysql_query("SELECT * FROM users where username = '$session'");
$pole = mysql_fetch_array($zaqvka);
if($pole['biznesmen'] == 1){
CONTENT
}else{
echo 'Нямаш достатъчно ресурси!<br /> Трябва да си ниво 1 бизнесмен';
}

Сложи кода който показва формата и изпълнява заявката на мястото на CONTENT
 
Не става :?
И да уточня ако може да стане така следното нещо като нямаш 1 ниво бизнесмен да ти изписва нямаш 1 ниво бизнесмен и бутона за строене да е сив и да не може да се натиска :)
 
Код:
<?
$session = $_SESSION['name'];
$s = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT * FROM users WHERE name='$name'"));
if ( $s[house1] != '1' ) {
if($session == null){
echo 'logg! ';
}else{
if ( isset($_POST[btn]) )
{

if ( $s[money] > '15000' && $s[food] > '320' && $s[wood] > '400' && $s[metal] > '1000' && $s[biznesmen] > '0')
{
$q = mysql_query("UPDATE users SET money=money-15000 ,
     food=food-320 , wood=wood-400 ,
     metal=metal-1000 ,house1=1 WHERE name='$name'") or die(mysql_error());
if ($q) echo 'Ти успешно построй Сградата';
else echo 'no';
}

else { echo 'Нямаш достатъчно ресурси или нивото ти на бизнесмен е ниско!'; }

}
else
{
echo '<br /><img src="images/buildings.gif""> Зърно мелница
   <img src="images/buildings.gif""><br /><br /><br>
   <img src="images/1/b0.gif""></br>
   <center></center> Цена за построяване: <span style="position:relative; top:3px;">
   <img src="images/money.gif"></span>15000<img src="images/food.gif">320
   <img src="images/wood.gif">400 <img src="images/metal.gif">1000<form action="" method="post">';
if($s[money] < '15000' && $s[food] < '320' && $s[wood] < '400' && $s[metal] < '1000' && $s[biznesmen] < '1')  echo 'Трябва да си бизнесмен ниво едно, за да построиш сградата или пък нямаш ресурси!</form>';
else echo '<input type="submit" name="btn" value="Построй Зърно мелница"></form>';
} }} else echo '<br /><img src="images/buildings.gif""> Зърно мелница <img src="images/buildings.gif""><br /><font color=red><b>(Построена)</b></font></br><br />';
?>
 
k0kytak каза:
Не става :?
И да уточня ако може да стане така следното нещо като нямаш 1 ниво бизнесмен да ти изписва нямаш 1 ниво бизнесмен и бутона за строене да е сив и да не може да се натиска :)
Искам кораба Куин Мери 2!!! :?:
 
пробвай така и кажи дали ти дава грешки!
Код:
<? 
$session = $_SESSION['name']; 
$s = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT * FROM users WHERE name='$name'")); 
if ( $s[house1] != '1' ) { 
if($session == null){ 
echo 'logg! '; 
}else{ 
if ( isset($_POST[btn]) ) 
{ 

if ($s['money']>15000 || $s['food']>320 || $s['wood']>400 || $s['metal']>1000 || $s['biznesmen']>1) 
{ 
$q = mysql_query("UPDATE users SET money=money-15000 , 
     food=food-320 , wood=wood-400 , 
     metal=metal-1000 ,house1=1 WHERE name='$name'") or die(mysql_error()); 
if ($q) echo 'Ти успешно построй Сградата'; 
else echo 'no'; 
} 

else { echo 'Нямаш достатъчно ресурси или нивото ти на бизнесмен е ниско!'; } 

} 
else 
{ 
echo '<br /><img src="images/buildings.gif""> Зърно мелница 
   <img src="images/buildings.gif""><br /><br /><br> 
   <img src="images/1/b0.gif""></br> 
   <center></center> Цена за построяване: <span style="position:relative; top:3px;"> 
   <img src="images/money.gif"></span>15000<img src="images/food.gif">320 
   <img src="images/wood.gif">400 <img src="images/metal.gif">1000'; 

if($s['money']<15000 || $s['food']<320 || $s['wood'] < 400 || $s['metal'] < 1000 || $s['biznesmen'] < 1) { 
	echo 'Трябва да си бизнесмен ниво едно, за да построиш сградата или пък нямаш ресурси!'; }
else {
	echo '<form action="" method="post"><input type="submit" name="btn" value="Построй Зърно мелница"></form>'; }
		
	} }} else echo '<br /><img src="images/buildings.gif""> Зърно мелница <img src="images/buildings.gif""><br /><font color=red><b>(Построена)</b></font></br><br />'; 
?>

ЕДИТ: Имах грешка!
 

Горе