обект в долната част на страницата

kenwelo

Registered
Как да направя примерно плеъра ми е горе посредата , да го изместя доло посредата :?
 
Нито с 1 нито с другото :)

ето го кода ;)


Код:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-5" />
<title>CITY RADIO online</title>
<script language="javascript">AC_FL_RunContent = 0;</script>
<script src="AC_RunActiveContent.js" language="javascript"></script>

<style type="text/css">
	body
	{
		background: #151419;
		background-image: url(http://fc02.deviantart.com/fs19/f/2007/227/7/5/Radio_City_by_Viltorinox.jpg);
		background-repeat: repeat-x;
	}
</style>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
	<center>
<
<div style="text-align:bottom;"><object id="Player" classid="clsid:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,5,715" standby="Loading Microsoft® Windows® Media Player components..." type="application/x-oleobject" vspace="0" width="200" align="absmiddle" height="52" hspace="0">
   <noembed><a href='http://radio.networx-bg.com:8002'>Play DJ Bobby D</a></noembed>
   
   <param name="FileName" value="http://radio.networx-bg.com:8002">

   <param name="ShowControls" value="true">
   <param name="ShowStatusBar" value="true">
   <param name="Autostart" value="true">
   <param name="ShowPositionControls" value="False">
   <param name="ShowTracker" value="false">
   <param name="InvokeURLs" value="True">
   <param name="ShowGotoBar" value="false">
   <param name="ShowDisplay" value="false">
   <param name="AutoSize" value="false">

           <embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" src="http://radio.networx-bg.com:8002" name="Player" autostart="true" showcontrols="true" showstatusbar="true" showdisplay="false" showpositioncontrols="False" showtracker="false" invokeurls="True" showgotobar="false" autosize="false" width="200" height="52">  
  </object></div><script type="text/javascript">
<![CDATA[//><!]]>
</script>
<script type="text/javascript" src="gemuis.js"></script>

</body>
</html>
 
Ами на мястото на тоя плеър ако знайш как да сложа друг.. :? аз го имам само незнам къде трябва да сложа линка ?
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-5" />
<title>CITY RADIO online</title>
<script language="javascript">AC_FL_RunContent = 0;</script>
<script src="AC_RunActiveContent.js" language="javascript"></script>

<style type="text/css">
body
{
background: #151419;
background-image: url(http://fc02.deviantart.com/fs19/f/2007/227/7/5/Radio_City_by_Viltorinox.jpg);
background-repeat: repeat-x;
}
</style>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<center>
<
<div style="text-align:bottom;"><object id="Player" classid="clsid:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,5,715" standby="Loading Microsoft® Windows® Media Player components..." type="application/x-oleobject" vspace="0" width="200" align="absmiddle" height="52" hspace="0">
<noembed><a href='http://radio.networx-bg.com:8002'>Play DJ Bobby D</a></noembed>

<param name="FileName" value="http://radio.networx-bg.com:8002">

<param name="ShowControls" value="true">
<param name="ShowStatusBar" value="true">
<param name="Autostart" value="true">
<param name="ShowPositionControls" value="False">
<param name="ShowTracker" value="false">
<param name="InvokeURLs" value="True">
<param name="ShowGotoBar" value="false">
<param name="ShowDisplay" value="false">
<param name="AutoSize" value="false">

<embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" src="http://radio.networx-bg.com:8002" name="Player" autostart="true" showcontrols="true" showstatusbar="true" showdisplay="false" showpositioncontrols="False" showtracker="false" invokeurls="True" showgotobar="false" autosize="false" width="200" height="52">
</object>
</div><script type="text/javascript">
<![CDATA[//><!]]>
</script>
<script type="text/javascript" src="gemuis.js"></script>

</body>
</html>Одебеленото е плеъра ;)
 
Zion каза:
Направи го с маргин пък ;) <div style="position:absolute; margin-left:500px; margin-top:700px;">
Ако потребителя е с различна резолюция няма ли да е по-добре
position:absolute;bottom:0; ?
 

Горе