ограничение на показваните снимки

mizarck

Registered
Здравейте,
знам че е коментирано много пъти но ненамерих тема в която е дадено код койно неизисква база данни
та можете ли да ми кажете как да паказвам по 10 картинки на страница

ето ми кода:
Код:
<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.01 transitional//en">
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<title>WBG</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
</head>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!-- ;
var newwindow;
var wheight = 0, wwidth = 0;
function popimg(url, title, iwidth, iheight, colour) {
var pwidth, pheight;

if ( !newwindow || newwindow.closed ) {
pwidth=iwidth+30;
pheight=iheight+30;
newwindow=window.open('','htmlname','width=' + pwidth +',height=' +pheight + ',resizable=1,top=50,left=10');
wheight=iheight;
wwidth=iwidth;
}

if (wheight!=iheight || wwidth!=iwidth ) {
pwidth=iwidth+30;
pheight=iheight+60;
newwindow.resizeTo(pwidth, pheight);
wheight=iheight;
wwidth=iwidth;
}

newwindow.document.clear();
newwindow.focus();
newwindow.document.writeln('<html> <head> <title>' + title + '<\/title> <\/head> <body bgcolor= \"' + colour + '\"> <center>');
newwindow.document.writeln('<a title="Hit to close!" href="javascript:window.close();"><img src=' + url + ' border=0></a>');
newwindow.document.writeln('<\/center> <\/body> <\/html>');
newwindow.document.close();
newwindow.focus();
}


function tidy5() {
if (newwindow && !newwindow.closed) { newwindow.close(); }
}

</script>

<body bgcolor="#ECF5FF" text="#3399FF" leftmargin="20" topmargin="10" marginwidth="10" marginheight="10">
<?php
include("config.php");
$cols = 2;
echo "<table width=100% border ='1' bordercolor='#3399FF' cellpadding='10' cellspacing='6'>
    <tr>";
$opendir =opendir($path_thumbs);
$i =1;
while ($file = readdir($opendir)) {

    if($file != '..' && $file !='.' && $file !=''){

        if (!is_dir($file)){
            $imgsize = getimagesize ($path_big."/".$file);

            // lets get the file size in byte/kb/mb.
            $file_size = filesize($path_big."/".$file);

		    if ($file_size >= 1048576){
			   $show_filesize = number_format(($file_size / 1048576),2) . " MB";
		    }elseif ($file_size >= 1024){
			   $show_filesize = number_format(($file_size / 1024),2) . " KB";
		    }elseif ($file_size >= 0){
			   $show_filesize = $file_size . " bytes";
		    }else{
			   $show_filesize = "0 bytes";
            }


            //define a variable to hold everthing that will be printed in table's columns.
            $all_stuff = "Име:<b> $file</b> <hr size=1>

                    <a href=\"javascript:popimg('$path_big/$file','$file', $imgsize[0], $imgsize[1],'white')\">
                    <img src=\"$path_big/$file\" border=\"0\" width=\"440\"></a>
                    <br>Големина: $show_filesize
                    <br>Дължина: $imgsize[0] px
                    <br>Ширина: $imgsize[1] px";
            //divide the loop ($i) and ($cols) if the result is integer
            //then print column number 1.
            if (is_int($i / $cols)){
              echo "<td align='center' valign='top' bgcolor='#F2F2F2'>$all_stuff</td></tr><tr>";
            }else{
               //else then print column number 2 etc for the next loop.
               echo "<td align='center' valign='top' bgcolor='#F2F2F2'>$all_stuff</td>";
            }
            //add only 1 for the loop ($i).
            $i++;
        }
	}
}//end while loop
closedir($opendir);
clearstatcache();
 // print the rest of table.
 echo "</tr>
   </table>";

//print copyright ;)
echo"<p align=\"right\"> </p>
</body>
</html>";
доста голяма част от него е пикан от мен но нз как да ограничавам по колко да са на страниза ПЛС Хелп

Благодаря предварително
 
Здравей!

Не прегледах кода (недоспал съм, а видях, че има и някакъв рисайз, а там съм гола вода :( ), но мисля, че се нуждаеш от странициране. Наскоро пусках подобна тема, Админ ми помогна, виж във форума.
Всъщност, ето ти примерен код за странициране +визуализация на снимките (почти не променят скрипта):

Приемам, че всички графични файлове са в една директория (direktoriq_snimki). Отваряме, четем, събираме резултата в масив fm[]. От там нататък е извеждането на резултатите и страницирането...


<?
$g=opendir('/home/www/probna.awardspace.com/direktoriq_snimki);
while ($fajl= readdir( $g ) )
{
if(!is_dir($fajl) && !is_link($fajl) && $fajl != ".." && $fajl != ".") {
$fm[]=$fajl;
}
}

closedir ($g);


$broinastranica = 10;
$pageNum = 1;

if(isset($_GET['page']))
{
$pageNum =$_GET['page'];
$start = ($pageNum - 1) * $broinastranica;
}
else
{
$start=0;
}$kolko=count ($fm);

for($i = $start; $i < ($start+$broinastranica); $i++){
$z= $fm[$i];
@echo "<IMG SRC='/home/www/probna.awardspace.com/direktoriq_snimki/$z'><br/>";
if ($i==$kolko) break;
}$maxPage = ceil($kolko/$broinastranica);

$self = $_SERVER['PHP_SELF'];
$nomeranastranici = '';

for($page = 1; $page <= $maxPage; $page++)
{
if ($page == $pageNum)
{
$nomeranastranici .= " $page ";
}
else
{
$nomeranastranici .= " <a href=\"$self?page=$page\" >$page</a> ";
}
}

if ($pageNum > 1)
{
$page = $pageNum - 1;
$predishna = " <a href=\"$self?page=$page\"> [<<] </a> ";

$parva = " <a href=\"$self?page=1\">Pyrva str</a> ";
}
else
{
$predishna = ' ';
$parva = ' ';
}

if ($pageNum < $maxPage)
{
$page = $pageNum + 1;
$sledvashta = " <a href=\"$self?page=$page\"> [>>] </a> ";

$posledna = " <a href=\"$self?page=$maxPage\" >Posledna str</a> ";
}
else
{
$sledvashta = ' ';
$posledna = ' ';
}

echo $parva . $predishna . $nomeranastranici . $sledvashta . $posledna;
?>

Реда в червено е онзи, който ще ти визуализира снимките. Можеш да добавиш още HTML... @ пред ехо е за да не ти изписва предупреждение (уорнинг), ако при последното завъртане останат по-малко непоказани файлове от зададените, в този случай 10. Мисля си, че няма да ти е нужна подобна забрана, защото към цикъла има въведено подусловие (брейк), което ще го спре при достигане до последния елемент в масива (последната снимка). Аз използвам включване на файлове с променливи, които после визуализирам чрез ехо и в моя случай системата писка...

Стартовата позиция за четене, отбелязана в синьо при мен е 0, защото цикъла ми се индексира по подразбиране. При нужда можеш да го смениш. От $broinastranici задаваш колко резултата да ти покаже.

Това е, огледай кода, защото го зачиствах от допълнителни елементи, да не съм изтрил по невнимание някакви кавички или затваряща скоба...

Дано съм ти помогнал. Успех!
 
този код ми дава ето това:
Parse error: parse error, unexpected T_STRING in D:\Programs\xampp\xampp\htdocs\kartinki\index.php on line 16

помощ? :)
 
user_4o каза:
този код ми дава ето това:
Parse error: parse error, unexpected T_STRING in D:\Programs\xampp\xampp\htdocs\kartinki\index.php on line 16

помощ? :)

а дали си променил това?

/home/www/probna.awardspace.com/direktoriq_snimki/
 
:oops: Майко мила, ще се самоубия, 3 часа гледам кода, поправям, преправям и това не съм го видял....

jooorooo имаш бира от мен :D
 

Горе