он-лайн гледане на филм

Я виж туй http://web-tourist.net/login/login/view.php?st=344
само че видео файла трябва да някъв по лек формат че да тръгва по-бързо , иначе ако си с бавен нет трябва да чакаш милиони години :)
 

Горе