под IE не ми се показват някой от картинките

tini4ka

Registered
под IE не ми се показват някой от картинките (първа и трета), под другите всичко е наред, къде е грешката според вас?
HTML:
<tr> 
						<td align="center">	
							<div onclick="dhtmlHistory.add('location1',{message: 'backbox'});countdown()">
								<a href="images/10.jpg" rel="lightbox[slide]" caption="Photoshop">	
								<img src="images/100.jpg" alt="Graphic проекти" width="113" height="160" border="0" /></a></div></td>
										
						<td align="center">	
							<div onclick="dhtmlHistory.add('location1',{message: 'backbox'});countdown()">
								<a href="images/11.jpg" rel="lightbox[slide]" caption="Photoshop">	
								<img src="images/110.jpg" alt="Graphic проекти" width="113" height="160" border="0" /></a></div></td>
				
						<td align="center">
							<div onclick="dhtmlHistory.add('location1',{message: 'backbox'});countdown()">	
								<a href="images/12.jpg" rel="lightbox[slide]" caption="Photoshop">	
								<img src="images/120.jpg" alt="Graphic проекти" width="212" height="120" border="0" /></a></div></td>
			
										
										
					    </tr>
 

Горе