последната промяна е направена на *** общо 3 пъти

J01nt

Registered
искам при промянава на файл да запиша колко пъти съм го променял и датата на посления път когато е променена имаше един такъв урок не неможах да го намеря но и там ще трябва да се добави общо колко пъти е променена новината :roll:
 
SQL === >

file_name | date | count
---------------------------------
file_name => Името на файла който редактираш.
date = > датата на последното редактиране.
count => броят на редактиранията.


и след като запишеш файла :
UPDATE `table`..............
 
Егати , тоя лош навик , да ви пише някой друг кодовете ....
Чакай малко , след малко ще ти го дам.
в този пост ...
SQL =>
CREATE TABLE `fileedit`.`edits` (
`filename` TEXT NOT NULL ,
`date` TEXT NOT NULL ,
`count` INT NOT NULL
) ENGINE = MYISAM


edit.php

Код:
<?php

	mysql_connect("localhost","root","");
	mysql_db_select("fileedit");

/* tuka koda za redaktiraneto */
/* krai na koda za redaktiraneto  */

$sql = " SELECT `filename` FROM `fileedit` WHERE `filename` = {$_GET['filename']} LIMIT 1"; ;
$nums = mysql_num_rows(mysql_query($sql));

if($nums == 1 ) { 
	$sledva =  " UPDATE `fileedit`.`edits` SET `date` = time() ,  `count` = `count`+1 WHERE `edits`.`filename` = '{$_GET['filename']}' LIMIT 1 ";
} else {
	$sledva = "INSERT INTO `fileedit`.`edits` ( `filename` , `date` ,`count`) VALUES ('{$_GET['filename']}', 'time()', '1' ); ";
}

mysql_query($sledva);
?>


show.php => показва колко пъти е редактиран кода.
Код:
<?php

	mysql_connect("localhost","root","");
	mysql_db_select("fileedit");

/* tuka koda za redaktiraneto */
/* krai na koda za redaktiraneto  */

$sql = " SELECT * FROM `fileedit` WHERE `filename` = {$_GET['filename']} LIMIT 1"; ;
$query= mysql_query($sql);

$row = mysql_fetch_row($query);

print_r($row);

?>
 
това е кода от който редактирам дадения файл и не може ли да си добавя тези 2 полета в бд news po този начин които си показл не става
<?PHP
include('../conf.php');
$getid = $_GET['id'];
if (!$_POST['news'])
{
// формата не е била използвана
$our = mysql_query("SELECT autor, pic, title, description, news FROM news where id='$getid' ");
while($r=mysql_fetch_array($our)){
// взимаме инфо за да го покажем в полетата.
?>
<form method="POST">
Автор: <br><input type="text" name="autor" size="30" value="<?PHP echo"$r[autor]"; ?>" />
<br />

Заглавие:: <br /><input type="text" size="40" value="<?PHP echo"$r[title]"; ?>" name="title">
<br />

Снимка: <br /><input type="text" size="50" name="pic" value="<?PHP echo"$r[pic]"; ?>" /> <br /><br />

Описание: <br /><input type="text" size="100" name="description" value="<?PHP echo"$r[description]"; ?> "> <br /><br />

Новина: <br /><textarea rows="20" name="news" cols="70" type="text"><?PHP echo"$r[news]"; ?></textarea> <br /><br />

Коментари: <select name="active"><option value="1">Позволени</option><option value="0">Забранени</option></select><br />
<br />

<input name="send" type="submit" value="Промени">

</form>


<?
}
}
else{
$komentari = $_POST['active'];
$title = $_POST['title'];
$autor = $_POST['autor'];
$pic = $_POST['pic'];
$description = $_POST ['description'];
$news = $_POST['news'];
//взимаме информацията от полетата, които юзера е въвел
$autor = ($autor);
$title = ($title);
$description = ($description);
$news = ($news);

echo ("Новината е променна! <a href=../index.php>Върни се. </a>"); //ако пък са равно ъпдейтваме базата данни
$update = mysql_query("Update news set autor = '$autor' , title = '$title' , pic = '$pic' , description = '$description' , news = '$news' , active='$komentari' where id = '$getid'");
}
?>
 
Правиш си 2 полета date_edit и count_edit.

После долу заявката за Update става така:

$update = mysql_query("Update news set autor = '$autor' , title = '$title' , pic = '$pic' , description = '$description' , news = '$news' , active='$komentari', date_edit = '".time()."', count_edit = count_edit + 1 where id = '$getid'");
 

Горе