при странициране колко резултата има

J01nt

Registered
как ще стане да показва до страниците
(0-12) общо: 1000 резултата
(12-24) общо: 1000 резултата

<?php
include("../conf.php");
$pp = "10";
$page=$_GET['page']; //prisvoqvame stoinosta na page
if(!$_GET['page']) // ako ne e vzeta page da vurne na 1-ca
{
$page="1";
}

$limit = ($pp*$page)-$pp; //opredelqme limitiraneto
$redove=mysql_query("SELECT * from clips WHERE active='1'");
$max=mysql_numrows($redove); //prebroqvame redovete
$total=ceil($max/$pp); //presmqtame broq na stranicite
$getuser = mysql_query("SELECT * from clips WHERE active='1' LIMIT $limit,$pp");

while ($user = mysql_fetch_array($getuser))
{
echo '<a href="play-'.$user[id].'" "style="text-decoration: none;" >'.$user[name].'</a><BR>';

}

echo "<br><br><br><br>";

//ot tuk zapochva koda za pokazvaneto na stranicite
if ($page > 1) {
$prev = ($page - 1);
echo "<a href=\"?page=$prev\"><font face=\"Trebuchet MS\">«</font></a> ";
}

if (!$page or ($page > $total)) {
$page="1";
}

if ($total < 10) {
for($i=1 ; $i<=$total ; $i++) {
if ( ($page)==$i ) {
echo "<b>$i</b> ";
}
else {
echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> ";
}
}
}
else {
for($i=1 ; $i<=3 ; $i++) {
if ( ($page)==$i ) {
echo "<b>$i</b> ";
}
else {
echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> ";
}
}

if ($page <= 3) {
if ($page == 3) echo "<a href=\"?page=4\">4</a> ";
echo "... ";
for ($i=$total-2; $i<=$total; $i++)
echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> ";
}
if ($page == 5) echo "<a href=\"?page=4\">4</a> ";

if ( ($page == 4) or ($page == 5) ) {
for ($i=$page; $i<=$page+1; $i++) {
if ($page == $i) echo "<b>$i</b> ";
else echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> ";
}
echo "... ";
for ($i=$total-2; $i<=$total; $i++)
echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> ";
}

if ( ($page > 5) and ($page < ($total - 4)) ) {
echo "... ";
for ($i=$page-1; $i<=$page+1; $i++) {
if ($page == $i) echo "<b>$i</b> ";
else echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> ";
}
echo "... ";
for ($i=$total-2; $i<=$total; $i++)
echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> ";
}

if ( $page > ($total - 5) ) {
echo "... ";
for ($i=$total-5; $i<=$total; $i++) {
if ($page == $i) echo "<b>$i</b> ";
else echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> ";
}
}
}

if ($page < $total) {
$next = ($page + 1);
echo "<a href=\"?page=$next\"><font face=\"Trebuchet MS\">»</font></a> ";
}

?>
 
имаш променлива $max ;) която е тази бройка ако не се лъжа... :) гледайте малко като взимате готов код за да се учите :) иначе няма смисъл...
 
но как ще стане
(0-10) като съм на 1ва страница примерно а като съм на втора страница (10-20) трета (20-30) според колкото резултата съм задал да се показват на страница в случая 10
 
J01nt каза:
но как ще стане
(0-10) като съм на 1ва страница примерно а като съм на втора страница (10-20) трета (20-30) според колкото резултата съм задал да се показват на страница в случая 10

ами $limit + 10 ;)
 

Горе