проблем с един скрипт - търсачка....

jooorooo

Registered
значи проблема е следния. Как да направя да търси примерно по 2 или 3 думи, защото ако не са последователни в текста, казва че няма резултат.. а и как да направя не да оцветява буквите на намерената дума а да е в правоъгълниче заградена което да е оцветено.. ето аз какво съм направил до сега:

http://webjo.no-ip.org/23.1.2007/24.1.2007/123.php

ето го и кога:

Код:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html> 
<head> 
<title>Търсене с маркиране на думи</title> 
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251" /> 

<style type="text/css"> 

body
{
background: #F9F9F7 url('images/a1.gif') repeat-x;
font-size: 11px;
font-family: "trebuchet ms", helvetica, sans-serif;
color: #8C8C73;
line-height: 18px;

}
a
{
color: #FF7800;
text-decoration: underline;
}

a:hover
{
text-decoration: none;
} 

</style> 

</head> 

<body> 
<form method="POST" action="123.php">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="300px" >
 <tr>
  <td align="right" width="200px"><input class=commentbox type="text" name="Search" size="30"></td>
  <td align="right" width="100px"><input class=commentbox type="submit" value="Търси" name="search"></td>
 </tr>
</table>
</form>
<?php
$server = "localhost";
$dbusername = "jooorooo";
$dbpassword = "***";
$db_name = "testova";

mysql_connect($server, $dbusername, $dbpassword)or die("Сайтът не може да се свърже към базата данни");
@mysql_select_db($db_name) or die("Грешна база данни");


$broinastranica = 2;


$pageNum = 1;if(isset($_GET['page']))
{
$pageNum = $_GET['page'];
}

$tarsene = $_POST['Search'];
$trimmed = trim($tarsene);
$trimmed_array = explode(" ",$trimmed);
if ($trimmed == "") {
 $resultmsg = "<p>Search Error</p><p>Please enter a search...</p>" ;
 }


if (!isset($tarsene)){
 $resultmsg = "<p>Search Error</p><p>We don't seem to have a search parameter! </p>" ;
 }
 foreach ($trimmed_array as $trimm){
$query = "SELECT COUNT(id_news) AS numrows FROM news WHERE title LIKE '%$trimm%' OR newstext LIKE '%$trimm%'";
$result = mysql_query($query) or die('Error, query failed1');
$row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);
$numrows = $row['numrows'];
if ($numrows<1)

{echo "<center><b>Няма намерени резултати за ".$search."</b></center><br><br>";}


$redove = ($pageNum - 1) * $broinastranica;


$querys = " SELECT * FROM news WHERE title LIKE '%$tarsene%' OR newstext LIKE '%$tarsene%' ORDER BY id_news DESC LIMIT $redove, $broinastranica";
$results = mysql_query($querys) or die('Error, query failed2');while($row = mysql_fetch_array($results))
{
$id_news=$row[id_news];
$title=$row[title];
$cats=$row[cats];
$chas=$row[chas];
$minuti=$row[minuti];
$den=$row[den];
$mesec=$row[mesec];
$godina=$row[godina];
$newstext=$row[newstext];

 $titlehigh = preg_replace ( "'($tarsene)'si" , "<font color=#3333CC><b> $tarsene</b></font>" , $row_linkcat[ 'title' ] );
 $newstexthigh = preg_replace ( "'($tarsene)'si" , "<font color=#3333CC><b> $tarsene</b></font>" , $row_linkcat[ 'newstext' ] );

foreach($trimmed_array as $trimm){
  if($trimm != 'b' ){
    $titlehigh = preg_replace( "'($trimm)'si" , "<font color=#3333CC><b> $trimm</b></font>" , $title);
		$newstexthigh = preg_replace( "'($trimm)'si" , "<font color=#3333CC><b> $trimm</b></font>" , $newstext);
   }

echo "<table width=100% border=1 cellpadding=0 cellspacing=0>
		 	<tr>

    <td class=text height=19 background=img/h_gr2.gif>  <strong><a href=fullnews.php?id_news=".$id_news.">".$titlehigh."</a></strong></td>
   </tr>
	 
      <tr>
       <td>
<table id=lineLRBs class=nav border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%>
 <tr>
  <td height=25px id=lineBottom width=33%>  Категория: <strong><a href=catview.php?cats=".$cats.">".$cats."</a></strong></td>
  <td height=25px id=lineBottom width=33%> </td>
  <td height=25px id=lineBottom width=34%>  <strong>".$chas.":".$minuti." - ".$den."/".$mesec."/".$godina."</strong></td>
 </tr>
 <tr>
  <td id=lineBottom width=100% colspan=3><div><table cellpadding=5 width=100%>
 <tr>
  <td width=100%><p align=justify>$newstexthigh</p></td>
 </tr>
</table></div></td>
 </tr>
</table>";
echo "<br>";
}}}
$maxPage = ceil($numrows/$broinastranica);

$self = $_SERVER['PHP_SELF'];
$nomeranastranici = '';
echo '<center><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">Страници:</font> ';
for($page = 1; $page <= $maxPage; $page++)
{
if ($page == $pageNum)
{
$nomeranastranici .= "<font face=\"Tahoma\" style=\"font-size: 8pt\">$page</font>";
}
else
{
$nomeranastranici .= " <font face=\"Tahoma\" style=\"font-size: 8pt\"><a href=\"$self?page=$page\">$page</a> </font>";
}
}

// създаване на ликовете [предишна] [следваща]
// както и линковете [първа] и [последна]

if ($pageNum > 1)
{
$page = $pageNum - 1;
$predishna = "<font face=\"Tahoma\" style=\"font-size: 8pt\"><a href=\"$self?page=$page\">[<<<<<]</a> </font>";

$parva = "<font face=\"Tahoma\" style=\"font-size: 8pt\"><a href=\"$self?page=1\">[първа]</a> </font>";
}
else
{
$predishna = ' ';
$parva = ' ';
}

if ($pageNum < $maxPage)
{
$page = $pageNum + 1;
$sledvashta = "<font face=\"Tahoma\" style=\"font-size: 8pt\"><a href=\"$self?page=$page\">[>>>>>]</a> </font>";

$posledna = "<font face=\"Tahoma\" style=\"font-size: 8pt\"><a href=\"$self?page=$maxPage\">[последна]</a></font>";
}
else
{
$sledvashta = ' ';
$posledna = ' ';
}

// показваме всички страници
echo $parva . $predishna . $nomeranastranici . $sledvashta . $posledna;

?>

</body>
</html>
 
оправих това с цвета.. сега големия проблем е как да разделям търсените думи? :(
 
jooorooo каза:
оправих това с цвета.. сега големия проблем е как да разделям търсените думи? :(

Използвай explode
ПРИМЕР1
Код:
<?php
$dumi = "duma1 duma2 duma3 duma4";
$razdelqne = explode(" ", $dumi);
echo "$razdelqne[0]"; // duma1
echo "$razdelqne[1]"; // duma2
echo "$razdelqne[2]"; // duma3
echo "$razdelqne[3]"; // duma4
?>
ПРИМЕР2
Код:
<?php
$dumi = "duma1 duma2 duma3 duma4";
list($var1, $var2, $var3, $var4, $var5) = explode(" ", $dumi);
echo "$var1"; // duma1
echo "$var2"; // duma2
echo "$var3"; // duma3
echo "$var4"; // duma4
echo "$var5"; // 
?>

edit:
а да не е зле да правиш проверка дали има ненужни дума като " za " for " .... защото ако има explode ще ги раздели и ще ти изкара резултати в който присъстват тези думи и така по трудно ще се намери търсеното нещо
 
ползвам експлоде или поне така си мисля :(

$tarsene = $_POST['Search'];
$trimmed = trim($tarsene);
$trimmed_array = explode(" ",$trimmed);
 
jooorooo каза:
ползвам експлоде или поне така си мисля :(

$tarsene = $_POST['Search'];
$trimmed = trim($tarsene);
$trimmed_array = explode(" ",$trimmed);

trim премахва всички интервали
с други дума акоако има ентервел междо думите трим го маха и explode не връща резултат
ето пример с trim
Код:
<?php
$dumi = "duma1 duma2 duma 3";
$var = trim($dumi); 
echo "$var"; // duma1duma2duma3
?>

нз защо си сложил trim но не трябва да е там
 
знаеш ли че маи точно той прави проблема да си кажа :oops: не помна защо го сложих вече... от 5 дена рова денонощно из нета да намера отговор на този въпрос.. може да съм го сложил заради оцветяването на търсените думи. сега ще тествам :)

П.П. нищо не стана, махнах го и пак е същото :(

http://webjo.no-ip.org/23.1.2007/24.1.2007/New/1234.php
 
Пробвай така
Код:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html>
<head>
<title>Търсене с маркиране на думи</title>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251" />

<style type="text/css">

body
{
background: #F9F9F7 url('images/a1.gif') repeat-x;
font-size: 11px;
font-family: "trebuchet ms", helvetica, sans-serif;
color: #8C8C73;
line-height: 18px;

}
a
{
color: #FF7800;
text-decoration: underline;
}

a:hover
{
text-decoration: none;
}

</style>

</head>

<body>
<form method="POST" action="123.php">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="300px" >
 <tr>
  <td align="right" width="200px"><input class=commentbox type="text" name="Search" size="30"></td>
  <td align="right" width="100px"><input class=commentbox type="submit" value="Търси" name="search"></td>
 </tr>
</table>
</form>
<?php
$server = "localhost";
$dbusername = "jooorooo";
$dbpassword = "***";
$db_name = "testova";

mysql_connect($server, $dbusername, $dbpassword)or die("Сайтът не може да се свърже към базата данни");
@mysql_select_db($db_name) or die("Грешна база данни");


$broinastranica = 2;


$pageNum = 1;if(isset($_GET['page']))
{
$pageNum = $_GET['page'];
}

$tarsene = $_POST['Search'];
$trimmed_array = explode(" ",$tarsene);
if (empty($tarsene)) {
 $resultmsg = "<p>Search Error</p><p>Please enter a search...</p>" ;
 }


if (!isset($tarsene)){
 $resultmsg = "<p>Search Error</p><p>We don't seem to have a search parameter! </p>" ;
 }
 foreach ($trimmed_array as $tarsene){
$query = "SELECT COUNT(id_news) AS numrows FROM news WHERE title LIKE ".%$trimm%." OR newstext LIKE ".%$trimm%."";
$result = mysql_query($query) or die('Error, query failed1');
$row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);
$numrows = $row['numrows'];
if ($numrows<1)

{echo "<center><b>Няма намерени резултати за ".$search."</b></center><br><br>";}


$redove = ($pageNum - 1) * $broinastranica;


$querys = " SELECT * FROM news WHERE title LIKE ".%$tarsene%." OR newstext LIKE ".%$tarsene%." ORDER BY id_news DESC LIMIT $redove, $broinastranica";
$results = mysql_query($querys) or die('Error, query failed2');while($row = mysql_fetch_array($results))
{
$id_news=$row[id_news];
$title=$row[title];
$cats=$row[cats];
$chas=$row[chas];
$minuti=$row[minuti];
$den=$row[den];
$mesec=$row[mesec];
$godina=$row[godina];
$newstext=$row[newstext];

 $titlehigh = preg_replace ( "'($tarsene)'si" , "<font color=#3333CC><b> $tarsene</b></font>" , $row_linkcat[ 'title' ] );
 $newstexthigh = preg_replace ( "'($tarsene)'si" , "<font color=#3333CC><b> $tarsene</b></font>" , $row_linkcat[ 'newstext' ] );

foreach($trimmed_array as $trimm){
  if($trimm != 'b' ){
    $titlehigh = preg_replace( "'($tarsene)'si" , "<font color=#3333CC><b> $tarsene</b></font>" , $title);
   $newstexthigh = preg_replace( "'($tarsene)'si" , "<font color=#3333CC><b> $tarsene</b></font>" , $newstext);
   }

echo "<table width=100% border=1 cellpadding=0 cellspacing=0>
      <tr>

    <td class=text height=19 background=img/h_gr2.gif>  <strong><a href=fullnews.php?id_news=".$id_news.">".$titlehigh."</a></strong></td>
   </tr>
  
      <tr>
       <td>
<table id=lineLRBs class=nav border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%>
 <tr>
  <td height=25px id=lineBottom width=33%>  Категория: <strong><a href=catview.php?cats=".$cats.">".$cats."</a></strong></td>
  <td height=25px id=lineBottom width=33%> </td>
  <td height=25px id=lineBottom width=34%>  <strong>".$chas.":".$minuti." - ".$den."/".$mesec."/".$godina."</strong></td>
 </tr>
 <tr>
  <td id=lineBottom width=100% colspan=3><div><table cellpadding=5 width=100%>
 <tr>
  <td width=100%><p align=justify>$newstexthigh</p></td>
 </tr>
</table></div></td>
 </tr>
</table>";
echo "<br>";
}}}
$maxPage = ceil($numrows/$broinastranica);

$self = $_SERVER['PHP_SELF'];
$nomeranastranici = '';
echo '<center><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">Страници:</font> ';
for($page = 1; $page <= $maxPage; $page++)
{
if ($page == $pageNum)
{
$nomeranastranici .= "<font face=\"Tahoma\" style=\"font-size: 8pt\">$page</font>";
}
else
{
$nomeranastranici .= " <font face=\"Tahoma\" style=\"font-size: 8pt\"><a href=\"$self?page=$page\">$page</a> </font>";
}
}

// създаване на ликовете [предишна] [следваща]
// както и линковете [първа] и [последна]

if ($pageNum > 1)
{
$page = $pageNum - 1;
$predishna = "<font face=\"Tahoma\" style=\"font-size: 8pt\"><a href=\"$self?page=$page\">[<<<<<]</a> </font>";

$parva = "<font face=\"Tahoma\" style=\"font-size: 8pt\"><a href=\"$self?page=1\">[първа]</a> </font>";
}
else
{
$predishna = ' ';
$parva = ' ';
}

if ($pageNum < $maxPage)
{
$page = $pageNum + 1;
$sledvashta = "<font face=\"Tahoma\" style=\"font-size: 8pt\"><a href=\"$self?page=$page\">[>>>>>]</a> </font>";

$posledna = "<font face=\"Tahoma\" style=\"font-size: 8pt\"><a href=\"$self?page=$maxPage\">[последна]</a></font>";
}
else
{
$sledvashta = ' ';
$posledna = ' ';
}

// показваме всички страници
echo $parva . $predishna . $nomeranastranici . $sledvashta . $posledna;

?>

</body>
</html>

ако нестане дай базата данни и ще се опитам да постигна нещо
 
mizarck каза:
trim премахва всички интервали
с други дума акоако има ентервел междо думите трим го маха и explode не връща резултат
ето пример с trim
Код:
<?php
$dumi = "duma1 duma2 duma 3";
$var = trim($dumi); 
echo "$var"; // duma1duma2duma3
?>
нз защо си сложил trim но не трябва да е там

В много голяма заблуда си..
trim премахва празните разстояние В началото И в края на стринга т.е.
$dumi = " duma 1 duma 2 duma 3 ";
echo trim($dumi);
трябва да ти върне "duma 1 duma 2 duma 3" .
За премахването на празно място се използва str_replace(' ','',$dumi);
иначе принципът за търсене е така с explode ,но има един фактор.. какво ще стане ако търся примерно с изречението "Салата с моркови и шунка"
нали се сещаш , че С и И ще ги проверява и тях в базата данни.Където има в думите С и И ще покаже всичко така ,че варианта е да се премахнат и тия тези думи (разбира се не само С и И) , но мен ме марзи така , че няма аз да го направя.
 

Горе