проблем с прибавяне

k0kytak

Registered
Имам проблем с един код значи примерно имам 5 кредита и искам да купя още 6 купувам 6 кредита и ми стават 6 вместо да ми станат 11 а ми зима парите и енергията ето кода ако може да го оправите


Код:
<?
$session = $_SESSION['name'];
$s = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT * FROM users WHERE name='$name'"));
if ( $s[credits] != '50' ) {
if($session == null){
echo 'logg! ';
}else{
if ( isset($_POST[btn]) )
{

if ( $s[money] > '200000' && $s[nrg] > '90' ) 
{
$q = mysql_query("UPDATE users SET money=money-200000 , nrg=nrg-100 ,credits=6 WHERE name='$name'") or die(mysql_error()); if ($q) echo 'Ти успешно купи Кредити'; else echo 'no';} 
}
else
{
echo '<br /><img src="images/credit.gif""> Кредити-5 <img src="images/credit.gif""><br /><br /><br><img src="images/1/b1.gif""></br><center></center> Цена за 5 кредита: <span style="position:relative; top:3px;"><img src="images/money.gif"></span>200000 <img src="images/energy.gif">100 <form action="" method="post"><input type="submit" name="btn" value="Купи Кредитите"></form>';
} }} else echo '<br /><img src="images/buildings.gif""> Дъскорезница <img src="images/buildings.gif""><br /><br><font color=red><b>(Тази Сграда е построена)</b></font></br><br />';
?>
 
Ами ако имаш 5 кредита и си купиш 6, заявката трябва да ти е UPDATE users SET credits=credits + 6 WHERE ... а не UPDATE users SET credits=6 WHERE... Така към текущите кредити ще добавиш закупените 6.
 

Горе