проверка в поле

embaka

Registered
здравейте,

мъча се да направя една проверка ама нещо не ми се отдава.

значи имам поле държава, ако в полето държава пише bg искам да ми излязат едни снимки, а ако в полето пише none, да не излезе нищо.

в момента, ако не намери държавата ми излиза, че не е открито нищо, а аз искам да не излиза нищо
Код:
<?
if(!$country) {
echo "
	  <center><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=641 border=0>
 <TBODY>
 <TR>
  <TD colSpan=3 height=2></TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD height='183' vAlign=top class='bgs1' style='PADDING-LEFT: 13px'>
   <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
    <TBODY>
    <TR>
     <TD><IMG 
      src='load_img/1.gif'></TD></TR>
    <TR>
     <TD class=bgr_e1 height=167><A 
      onmouseover=\"scroll_iframe('frameNameDay', -4, 'h'); return true\" 
      onmouseout=\"stopScroll(); return true\" href=\"javascript:;\"><IMG 
      style=\"MARGIN-LEFT: 1px\" 
      src=\"load_img/arr_left.gif\"></A></TD></TR>
    <TR>
     <TD><IMG 
      src='load_img/2.gif'></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
  <TD class=bgs1 style='PADDING-BOTTOM: 12px' width=600><IFRAME class=frameB 
   id=frameId name=frameNameDay 
   src='load_image/$myrow[country].html' 
   frameBorder=0 width=680 scrolling=no onload=addDay(); 
  height=171></IFRAME></TD>
  <TD class='bgs1' style='PADDING-RIGHT: 12px' vAlign=top>
   <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
    <TBODY>
    <TR>
     <TD><IMG 
      src='load_img/3.gif'></TD></TR>
    <TR>
     <TD class=bgr_e1 height=167><A 
      onmouseover=\"scroll_iframe('frameNameDay', 4, 'h'); return true\" 
      onmouseout=\"stopScroll(); return true\" href=\"javascript:;\"><IMG 
      style=\"MARGIN-RIGHT: 1px\" 
      src=\"load_img/arr_right.gif\"></A></TD></TR>
    <TR>
     <TD><IMG 
      src='load_img/4.gif'></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>
 </TBODY></TABLE></center><br>";

}
?>
 
не, идеята е такава, това поле country съдържа име bg, ru, en или none. ако е някой от тея с езиците да ми излезе echo-то, а ако е none да не ми излиза нищо
 
$country = $_POST['country'];
$languages = array("bg", "ru", "en", "none"); //това е масив, който съдържа исканите от теб езици
if(in_array($country, $languages)){
echo ".................."; //каквото ти искаш
} else {
}
 
emagi каза:
$country = $_POST['country'];
$languages = array("bg", "ru", "en", "none"); //това е масив, който съдържа исканите от теб езици
if(in_array($country, $languages)){
echo ".................."; //каквото ти искаш
} else {
}


не се получава и така
 
embaka каза:
emagi каза:
$country = $_POST['country'];
$languages = array("bg", "ru", "en", "none"); //това е масив, който съдържа исканите от теб езици
if(in_array($country, $languages)){
echo ".................."; //каквото ти искаш
} else {
}


не се получава и така
ДАй едно :
echo $country;
 
така както е в момента ми зарежда iframe обаче не ми се появяват снимките, и ми е странно ако примерно има запис в полето none, тоя ифрейм пак ще излезе, и ще изписва нот фоунд

Код:
<?   
$result = mysql_query("SELECT country FROM ekskurzii",$db) or die ( "greshka" );
$myrow = mysql_fetch_array($result);    

$country = $_POST['country'];
$languages = array("bulgaria", "greece", "none"); //това е масив, който съдържа исканите от теб езици
if(in_array($country, $languages)){

 //каквото ти искаш
} else 
{ echo "<center><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=641 border=0>
 <TBODY>
 <TR>
  <TD colSpan=3 height=2></TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD height='183' vAlign=top class='bgs1' style='PADDING-LEFT: 13px'>
   <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
    <TBODY>
    <TR>
     <TD><IMG 
      src='load_img/1.gif'></TD></TR>
    <TR>
     <TD class=bgr_e1 height=167><A 
      onmouseover=\"scroll_iframe('frameNameDay', -4, 'h'); return true\" 
      onmouseout=\"stopScroll(); return true\" href=\"javascript:;\"><IMG 
      style=\"MARGIN-LEFT: 1px\" 
      src=\"load_img/arr_left.gif\"></A></TD></TR>
    <TR>
     <TD><IMG 
      src='load_img/2.gif'></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
  <TD class=bgs1 style='PADDING-BOTTOM: 12px' width=600><IFRAME class=frameB 
   id=frameId name=frameNameDay 
   src='load_image/$myrow[country].html' 
   frameBorder=0 width=680 scrolling=no onload=addDay(); 
  height=171></IFRAME></TD>
  <TD class='bgs1' style='PADDING-RIGHT: 12px' vAlign=top>
   <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
    <TBODY>
    <TR>
     <TD><IMG 
      src='load_img/3.gif'></TD></TR>
    <TR>
     <TD class=bgr_e1 height=167><A 
      onmouseover=\"scroll_iframe('frameNameDay', 4, 'h'); return true\" 
      onmouseout=\"stopScroll(); return true\" href=\"javascript:;\"><IMG 
      style=\"MARGIN-RIGHT: 1px\" 
      src=\"load_img/arr_right.gif\"></A></TD></TR>
    <TR>
     <TD><IMG 
      src='load_img/4.gif'></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>
 </TBODY></TABLE></center><br>";
} 
    
    ?>
 

Горе