проверка дали има достатачно респект

k0kytak

Registered
Искам да ви попитам как ще стане долния код както сам дал по следния начин..
Значи напримерно имам 20 респект и има работа за 20 респект и да ми показва тази работа до като стана 100 респект и след това тази работа кадето е 20 респект да се маха и да се показва тази със 100 респект и така надявам се да сте ме разбрали :)

Код:
<?php
if($_SESSION['name']) {
$name = $_SESSION['name'];
if(isset($_GET['id'])) {
$id = htmlspecialchars($_GET['id']);
if($id == 1){$def = '20'; $gexp = '5'; $gpower = '2';}
if($id == 2){$def = '50'; $gexp = '10'; $gpower = '5';}
if($id == 3){$def = '100'; $gexp = '50'; $gpower = '25';}
if($id == 4){$def = '250'; $gexp = '100'; $gpower = '50';}
if($id == 5){$def = '500'; $gexp = '150'; $gpower = '75';}
if($id == 6){$def = '1000'; $gexp = '200'; $gpower = '100';}
if($id == 7){$def = '2500'; $gexp = '250'; $gpower = '125';}
if($id == 8){$def = '5000'; $gexp = '300'; $gpower = '150';}
if($id == 9){$def = '10000'; $gexp = '350'; $gpower = '175';}
if($id == 10){$def = '25000'; $gexp = '400'; $gpower = '200';}
if($id == 11){$def = '50000'; $gexp = '450'; $gpower = '225';}
if($id == 12){$def = '100000'; $gexp = '500'; $gpower = '250';}
$sql = "SELECT * FROM users WHERE name = '$name'";
$do = mysql_query($sql);
$my1 = mysql_fetch_array($do);
$rand = rand(80, 120);
$nrg = $my1['nrg'];
$att = ((($my1['power'] * (1 + ($my1['fighter'] * 0.1))) + ($my1['weaponr'] + $my1['weaponl'])) * (1 + ($my1['killer'] * 0.1))) * ($rand / 100);
if($att >= $def && $nrg >= 30) {
echo "Моля изчакайте 15 секунди докато свършите работата<br />";
flush(); sleep(15);
$sql = "SELECT * FROM users WHERE name = '$name'";
$do = mysql_query($sql);
$my = mysql_fetch_array($do);
$get1 = round(($gexp * ($rand / 100)) * (1 + ($my['busy'] * 0.1)));
$get2 = round(($gpower * ($rand / 100)) * (1 + ($my['fighter'] * 0.1)));
$get0 = round($get1 * 1.2);
$money = ($my['money'] + $get0);
$exp = ($my['exp'] + $get1);
$power = ($my['power'] + $get2);
$edit = "UPDATE users SET money = '$money', exp = '$exp', power = '$power', jobs = jobs + 1, nrg = nrg - 30 WHERE name = '$name'";
if(mysql_query($edit)) {
echo "<br />Свърши успешно работата си и спечели $get1 пари и $get2 опит. Ще бъдете пренасочен след 3 секунди.";
echo "<meta http-equiv=refresh content=3;url='index.php?a=map'"; }} else if($def > $att && $nrg >= 30) {
echo "Моля изчакайте 15 секунди докато свършите работата<br />";
flush(); sleep(15);
$sql = "SELECT * FROM users WHERE name = '$name'";
$do = mysql_query($sql);
$my = mysql_fetch_array($do);
$get1 = round(($gexp * ($rand / 100)) * (1 - ($my['busy'] * 0.1)));
$get2 = round(($gpower * ($rand / 100)) * (1 - ($my['fighter'] * 0.1)));
$money = ($my['money'] - $get1);
$power = ($my['power'] - $get2);
$edit = "UPDATE users SET money = '$money', power = '$power', nrg = nrg - 30 WHERE name = '$name'";
if(mysql_query($edit)) {
echo "<br />Не успяхте и загубихте $get1 пари и $get2 опит. Ще бъдете пренасочен след 3 секунди.";
echo "<meta http-equiv=refresh content=0;url='index.php?a=map'>";  }}} else { ?>
Работни дейности<hr color='black' width='300' align='center' />
<a href="?a=work&id=1">Паркирай колата на шефа - 20 </a><img src="images/stats/3.png" broder="0" /><br />
<a href="?a=work&id=2">Измий колата на шефа - 50 </a><img src="images/stats/3.png" broder="0" /><br />
<a href="?a=work&id=3">Прегледай данните на фирмата - 100 </a><img src="images/stats/3.png" broder="0" /><br />
<a href="?a=work&id=4">Разгледай факса - 250 </a><img src="images/stats/3.png" broder="0" /><br />
<a href="?a=work&id=5">Провери емайла за нови заявки - 500 </a><img src="images/stats/3.png" broder="0" /><br />
<a href="?a=work&id=6">Продай малко стока - 1,000 </a><img src="images/stats/3.png" broder="0" /><br />
<a href="?a=work&id=7">Закарай шефа до тях - 2,500 </a><img src="images/stats/3.png" broder="0" /><br />
<a href="?a=work&id=8">Рекламирай фирмата - 5,000 </a><img src="images/stats/3.png" broder="0" /><br />
<a href="?a=work&id=9">Назначи нови работници - 10,000 </a><img src="images/stats/3.png" broder="0" /><br />
<a href="?a=work&id=10">Плати данъците на фирмата - 25,000 </a><img src="images/stats/3.png" broder="0" /><br />
<a href="?a=work&id=11">Говори делово с шефа - 50,000 </a><img src="images/stats/3.png" broder="0" /><br />
<a href="?a=work&id=12">Продай 100 тона стока - 100,000 </a><img src="images/stats/3.png" broder="0" /><br />
<? }} else { echo 'Не си логнат'; } ?>
 
<?php
if($_SESSION['name']) {
$name = $_SESSION['name'];
if(isset($_GET['id'])) {
$id = htmlspecialchars($_GET['id']);
if($id == 1){$def = '20'; $gexp = '5'; $gpower = '2';}
if($id == 2){$def = '50'; $gexp = '10'; $gpower = '5';}
if($id == 3){$def = '100'; $gexp = '50'; $gpower = '25';}
if($id == 4){$def = '250'; $gexp = '100'; $gpower = '50';}
if($id == 5){$def = '500'; $gexp = '150'; $gpower = '75';}
if($id == 6){$def = '1000'; $gexp = '200'; $gpower = '100';}
if($id == 7){$def = '2500'; $gexp = '250'; $gpower = '125';}
if($id == 8){$def = '5000'; $gexp = '300'; $gpower = '150';}
if($id == 9){$def = '10000'; $gexp = '350'; $gpower = '175';}
if($id == 10){$def = '25000'; $gexp = '400'; $gpower = '200';}
if($id == 11){$def = '50000'; $gexp = '450'; $gpower = '225';}
if($id == 12){$def = '100000'; $gexp = '500'; $gpower = '250';}
$sql = "SELECT * FROM users WHERE name = '$name'";
$do = mysql_query($sql);
$my1 = mysql_fetch_array($do);
$rand = rand(80, 120);
$nrg = $my1['nrg'];
$att = ((($my1['power'] * (1 + ($my1['fighter'] * 0.1))) + ($my1['weaponr'] + $my1['weaponl'])) * (1 + ($my1['killer'] * 0.1))) * ($rand / 100);
if($att >= $def && $nrg >= 30) {
echo "Моля изчакайте 15 секунди докато свършите работата<br />";
flush(); sleep(15);
$sql = "SELECT * FROM users WHERE name = '$name'";
$do = mysql_query($sql);
$my = mysql_fetch_array($do);

$get1 = round(($gexp * ($rand / 100)) * (1 + ($my['busy'] * 0.1)));
$get2 = round(($gpower * ($rand / 100)) * (1 + ($my['fighter'] * 0.1)));
$get0 = round($get1 * 1.2);
$money = ($my['money'] + $get0);
$exp = ($my['exp'] + $get1);
$power = ($my['power'] + $get2);
$edit = "UPDATE users SET money = '$money', exp = '$exp', power = '$power', jobs = jobs + 1, nrg = nrg - 30 WHERE name = '$name'";
if(mysql_query($edit)) {
echo "<br />Свърши успешно работата си и спечели $get1 пари и $get2 опит. Ще бъдете пренасочен след 3 секунди.";
echo "<meta http-equiv=refresh content=3;url='index.php?a=map'"; }} else if($def > $att && $nrg >= 30 && $my[respekt] > '20' ) {
echo "Моля изчакайте 15 секунди докато свършите работата<br />";
flush(); sleep(15);
$sql = "SELECT * FROM users WHERE name = '$name'";
$do = mysql_query($sql);
$my = mysql_fetch_array($do);
$get1 = round(($gexp * ($rand / 100)) * (1 - ($my['busy'] * 0.1)));
$get2 = round(($gpower * ($rand / 100)) * (1 - ($my['fighter'] * 0.1)));
$money = ($my['money'] - $get1);
$power = ($my['power'] - $get2);
$edit = "UPDATE users SET money = '$money', power = '$power', nrg = nrg - 30 WHERE name = '$name'";
if(mysql_query($edit)) {
echo "<br />Не успяхте и загубихте $get1 пари и $get2 опит. Ще бъдете пренасочен след 3 секунди.";
echo "<meta http-equiv=refresh content=0;url='index.php?a=map'>"; }}} else { ?>
Работни дейности<hr color='black' width='300' align='center' />
<a href="?a=work&id=1">Паркирай колата на шефа - 20 </a><img src="images/stats/3.png" broder="0" /><br />
<a href="?a=work&id=2">Измий колата на шефа - 50 </a><img src="images/stats/3.png" broder="0" /><br />
<a href="?a=work&id=3">Прегледай данните на фирмата - 100 </a><img src="images/stats/3.png" broder="0" /><br />
<a href="?a=work&id=4">Разгледай факса - 250 </a><img src="images/stats/3.png" broder="0" /><br />
<a href="?a=work&id=5">Провери емайла за нови заявки - 500 </a><img src="images/stats/3.png" broder="0" /><br />
<a href="?a=work&id=6">Продай малко стока - 1,000 </a><img src="images/stats/3.png" broder="0" /><br />
<a href="?a=work&id=7">Закарай шефа до тях - 2,500 </a><img src="images/stats/3.png" broder="0" /><br />
<a href="?a=work&id=8">Рекламирай фирмата - 5,000 </a><img src="images/stats/3.png" broder="0" /><br />
<a href="?a=work&id=9">Назначи нови работници - 10,000 </a><img src="images/stats/3.png" broder="0" /><br />
<a href="?a=work&id=10">Плати данъците на фирмата - 25,000 </a><img src="images/stats/3.png" broder="0" /><br />
<a href="?a=work&id=11">Говори делово с шефа - 50,000 </a><img src="images/stats/3.png" broder="0" /><br />
<a href="?a=work&id=12">Продай 100 тона стока - 100,000 </a><img src="images/stats/3.png" broder="0" /><br />
<? }} else { echo 'Не си логнат'; } ?>
 

Горе