проверка дали полето е празно

k0kytak

Registered
Искам да направя следното когато полето skype от таблицата users не е попълнено тоест няма нищо да вади че няма скайп или нещо такова защото в потребителските данни стой празно полето и не знам как да го оправя. ето го кода кадето искарва данните ако може да го промените да искарва данни ако има а ако няма да искарва "Няма"

Код:
<td><center>'.$row['skype'].'</td>
 
human нестава защото целия код е в echo ето погледни го целияКод:
echo '<tr><td><center><a href='.$path.'='.$row['id'].'>'.$row['name'].'</a></td><td><center><img src="images/'.$row[sex].'.gif" alt=""/> </td><td><center><img width="46" height="18" src="images/'.$row[heros].'.gif" alt=""/></td><td><center>'.$row['proekt'].'</td><td><center>'.$row['skype'].'</td><td><center><a href=mailto:'.$row['mail'].'>Send</a></td></tr>';
 
Ами ще направиш проверката преди echo-то
$skype = ($row[skype]) ? $row[skype] : "Няма";
echo '<tr><td><center><a href='.$path.'='.$row['id'].'>'.$row['name'].'</a></td><td><center><img src="images/'.$row[sex].'.gif" alt=""/> </td><td><center><img width="46" height="18" src="images/'.$row[heros].'.gif" alt=""/></td><td><center>'.$row['proekt'].'</td><td><center>$skype</td><td><center><a href=mailto:'.$row['mail'].'>Send</a></td></tr>';
 
$skype = ($row[skype]) ? $row[skype] : "Няма";
echo '<tr><td><center><a href='.$path.'='.$row['id'].'>'.$row['name'].'</a></td><td><center><img src="images/'.$row[sex].'.gif" alt=""/> </td><td><center><img width="46" height="18" src="images/'.$row[heros].'.gif" alt=""/></td><td><center>'.$row['proekt'].'</td><td><center>'.$skype.'</td><td><center><a href=mailto:'.$row['mail'].'>Send</a></td></tr>';
 

Горе