проверка и забрана за нова реклама (линкове)

cmsfan

Registered
Та значи имам този код:
Код:
  <?PHP
  include ('conf.php');
  function mobio_checkcode3($servID, $code, $debug=0) {

    $res_lines = file("http://www.mobio.bg/code/checkcode.php?servID=$servID&code=$code");

    $ret = 0;
    if($res_lines) {

     if(strstr("PAYBG=OK", $res_lines[0])) {
       $ret = 1;
     }else{
       if($debug)
        echo $line."\n";
     }
    }else{
     if($debug)
       echo "Unable to connect to mobio.bg server.\n";
     $ret = 0;
    }

    return $ret;
  }


  $code = $_REQUEST["codelink"];
  $ok = $_REQUEST["oklink"];

  if($ok) {
    $linklink = addslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['linklink'])));
    $titlelink = addslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['titlelink'])));
    $namelink = addslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['namelink'])));
    if( $linklink == NULL || $titlelink == NULL || $namelink == NULL)
    {
      echo "<strong>Моля попълнете всички полета!</strong>";
    }
    else
    {
    if(mobio_checkcode3($servID, $code, 0) == 1) {
      $time = time();
      $query = mysql_query("INSERT INTO `adslinks` (linklink, titlelink, namelink, data) VALUES('$linklink', '$titlelink', '$namelink', '$time')") or die(mysql_error());
     echo "<strong>$success</strong>";
    }else{
     echo "<strong>$bad</strong>";
    }
    }
  }else{
  ?>

  <form method="post" name="smscode" action="">
  <table>

  <tr><td>Линк към сайта (http://сайт.ком):</td> <td><input type="text" size="20" name="linklink"/></td></tr>
  <tr><td>Тайтъл на линка:</td> <td><input type="text" size="20" name="titlelink"/></td></tr>
  <tr><td>Име на линка:</td> <td><input type="text" size="20" name="namelink"/></td></tr>
  <tr><td>SMS код (от обратния sms):</td> <td><input type="text" size="20" name="codelink"/></td></tr>
  <tr align="right"><td><input type="submit" class="submit" name="oklink" value="Добави"/></td></tr>
  </table>
  </form>
  <?PHP } ?>

Искам в него да се направи проверка, а именно ако има 7 активни линка в датабазата, да скрива самата форма и на нейно място да има текст примерно "рекламните позиции са заети в момента".

Добре е да знаете, че линковете не се трият, те ще си седят и повече от 7 (за в бъдеще) - докато не пусна някоя заявка да ги трие.

За да се разбере дали един линк е активен, ще се ориентирате като:
Тази заявка ги извежда:
Код:
$rand = mysql_query("SELECT * FROM `adslinks` WHERE data+$expire>$date ORDER BY RAND() LIMIT 0,1") or die(mysql_error());

а $expire е равно на:
Код:
$expire = "604800"; //1 седмица

Ще съм много благодарен на човека който помогне.
Поздрави!
 
PHP:
<?php  
include ('conf.php');
  function mobio_checkcode3($servID, $code, $debug=0) {

    $res_lines = file("http://www.mobio.bg/code/checkcode.php?servID=$servID&code=$code");

    $ret = 0;
    if($res_lines) {

     if(strstr("PAYBG=OK", $res_lines[0])) {
       $ret = 1;
     }else{
       if($debug)
        echo $line."\n";
     }
    }else{
     if($debug)
       echo "Unable to connect to mobio.bg server.\n";
     $ret = 0;
    }

    return $ret;
  }


  $code = $_REQUEST["codelink"];
  $ok = $_REQUEST["oklink"];

  if($ok) {
    $linklink = addslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['linklink'])));
    $titlelink = addslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['titlelink'])));
    $namelink = addslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['namelink'])));
    if( $linklink == NULL || $titlelink == NULL || $namelink == NULL)
    {
      echo "<strong>Моля попълнете всички полета!</strong>";
    }
    else
    {
    if(mobio_checkcode3($servID, $code, 0) == 1) {
      $time = time();
      $query = mysql_query("INSERT INTO `adslinks` (linklink, titlelink, namelink, data) VALUES('$linklink', '$titlelink', '$namelink', '$time')") or die(mysql_error());
     echo "<strong>$success</strong>";
    }else{
     echo "<strong>$bad</strong>";
    }
    }
  }else{
$seeexpire = "604800";
$datata=time();
$see = mysql_query("SELECT * FROM `adslinks` WHERE data+'$seeexpire'>'$datata' ") or die(mysql_error());

if(mysql_num_rows($see)>7){
echo 'Има достатъчно реклами!';
}
else {  
?>

  <form method="post" name="smscode" action="">
  <table>

  <tr><td>Линк към сайта (http://сайт.ком):</td> <td><input type="text" size="20" name="linklink"/></td></tr>
  <tr><td>Тайтъл на линка:</td> <td><input type="text" size="20" name="titlelink"/></td></tr>
  <tr><td>Име на линка:</td> <td><input type="text" size="20" name="namelink"/></td></tr>
  <tr><td>SMS код (от обратния sms):</td> <td><input type="text" size="20" name="codelink"/></td></tr>
  <tr align="right"><td><input type="submit" class="submit" name="oklink" value="Добави"/></td></tr>
  </table>
  </form>
  <?PHP } } ?>
 

Горе