променлива=чекбокс

vesku

Registered
как да направя това
$file = селектирания/те чекбокси
ето вижте
untitled.PNG

искам и как да направя формата на файла да се взима от файла който е на същия ред
 
vesku каза:
как да направя това
$file = селектирания/те чекбокси
ето вижте
untitled.PNG

искам и как да направя формата на файла да се взима от файла който е на същия ред


Всеки checkbox си има име.


<form action="anketa/anketa.php" method="post" >
<input type="checkbox" name="a" value="a">Софтуер<br/>
<input type="checkbox" name="b" value="b">Хардуер<br/>
<input type="checkbox" name="c" value="c">HTML,Javascript,CSS<br/>
<input type="checkbox" name="d" value="d">PHP,PERL,JAVA<br/>
<input type="checkbox" name="f" value="f">Компютърни игри<br/>
<input type="checkbox" name="g" value="g" >Филми<br/>
<input type="checkbox" name="h" value="h">Музика<br/><br/>
<input type="submit" value="Запиши">
</form>


В другия скрипт ги посрещаш с:

$file=$_POST[a];
....
 
да
плс направи ми нещо като демо с това
Код:
<?php
$g=opendir('/wamp/www/');
while ($fajl= readdir( $g ) )
{
if(!is_dir($fajl) && !is_link($fajl) && $fajl != ".." && $fajl != ".") {
$fm[]=$fajl;
}
}

closedir ($g);


$broinastranica =10;
$pageNum = 1;

if(isset($_GET['page']))
{
$pageNum =$_GET['page'];
$start = ($pageNum - 1) * $broinastranica;
}
else
{
$start=1;
}$kolko=count ($fm);

for($i = $start; $i < ($start+$broinastranica); $i++)
echo $fm[$i].'<br/>';$maxPage = ceil($kolko/$broinastranica);

$self = $_SERVER['PHP_SELF'];
$nomeranastranici = '';

for($page = 1; $page <= $maxPage; $page++)
{
if ($page == $pageNum)
{
$nomeranastranici .= " $page ";
}
else
{
$nomeranastranici .= " <a href=\"$self?page=$page\">$page</a> ";
}
}

if ($pageNum > 1)
{
$page = $pageNum - 1;
$predishna = " <a href=\"$self?page=$page\"> [<<] </a> ";

$parva = " <a href=\"$self?page=1\">[pyrva]</a> ";
}
else
{
$predishna = ' ';
$parva = ' ';
}

if ($pageNum < $maxPage)
{
$page = $pageNum + 1;
$sledvashta = " <a href=\"$self?page=$page\"> [>>] </a> ";

$posledna = " <a href=\"$self?page=$maxPage\">[posledna]</a> ";
}
else
{
$sledvashta = ' ';
$posledna = ' ';
}


echo $parva . $predishna . $nomeranastranici . $sledvashta . $posledna;

?>
и отдолу като избереш чекбокса и натиснеш субмит и
да се изписва името на файла и размера му който е селектиран с чекбокс
 
МА то може до сания файл да си се изписва колко е голям.
Каква друга информация?
То разхирението на файла е за това -
.php за php файлове
.jpg за каринки и т.н.

Големината може да се изписва до самия файл в таблицата.
 
admin каза:
Големината може да се изписва до самия файл в таблицата.
как ако миже без таблица и да е до него плс код
така и не разбрах как чек бокса на същия ред който е името на файла да има стойност името на файла плс код
 
vesko предлагам ти да направиш следното:

името на файла | големина

test.php | 300mb
test2.php | 400mbЗащо ти е чекбокс?
Чекбокса е за анкети!
 
<?
$patia='./test1';//тука пишеш относителния път до директорията
$g=opendir($patia);
while ($fajl= readdir( $g ) )
{if(!is_dir($fajl) && !is_link($fajl) && $fajl != ".." && $fajl != ".") {
$fm[]=$fajl;
}
}

closedir ($g);


$broinastranica =10;
$pageNum = 1;

if(isset($_GET['page']))
{
$pageNum =$_GET['page'];
$start = ($pageNum - 1) * $broinastranica;
}
else
{
$start=1;
}
$kolko=count ($fm);

for($i = $start; $i < ($start+$broinastranica); $i++)
{

$filepat=$patia.'/'.$fm[$i];
$size=filesize($filepat);
if ($size>1048576)
{$size=$size/1048576;
$size=sprintf("%.1f",$size);
$size=$size.' mb';}
elseif ($size>1024)
{$size=$size/1024;
$size=sprintf("%.1f",$size);
$size=$size.' kb';}
else
{$size=$size.' bytes';}


if ($fm[$i]!="")
{
echo $fm[$i].'-<font color=#ff0000>'.$size.'</font><br/>';}$maxPage = ceil($kolko/$broinastranica);

$self = $_SERVER['PHP_SELF'];
$nomeranastranici = '';

for($page = 1; $page <= $maxPage; $page++)
{
if ($page == $pageNum)
{
$nomeranastranici .= " $page ";
}
else
{
$nomeranastranici .= " <a href=\"$self?page=$page\">$page</a> ";
}
}

if ($pageNum > 1)
{
$page = $pageNum - 1;
$predishna = " <a href=\"$self?page=$page\"> [<<] </a> ";

$parva = " <a href=\"$self?page=1\">[pyrva]</a> ";
}
else
{
$predishna = ' ';
$parva = ' ';
}

if ($pageNum < $maxPage)
{
$page = $pageNum + 1;
$sledvashta = " <a href=\"$self?page=$page\"> [>>] </a> ";

$posledna = " <a href=\"$self?page=$maxPage\">[posledna]</a> ";
}
else
{
$sledvashta = ' ';
$posledna = ' ';
}
}

echo $parva . $predishna . $nomeranastranici . $sledvashta . $posledna;


?>

Скрипта е скапано написан, ама нямам време по хубав.
Demo:
http://wthost.net/dir.php
 

Горе