селектиране на поле и вадене.

k0kytak

Registered
Здрасти имам следния проблем искам да направя следното нещо напримерно имам таблица на име users а в нея поле на име union как мога да направя да вади колко члена са в този съюз нали там в полето се записва името на съюза и как мога да направа по еднакви имена да показва колко са членовете ето кода ако може да помогнете :)

Ето така показва даден съюз
http://localhost/index.php?a=showunion&id=11
 
<?php
//includes
//code
$page = $_GET['a'];
$id = (int) $_GET['id'];
if($page == "showunion")
{
$query = mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `id`='$id'");
$row = mysql_fetch_assoc($query);
$union = $row['union'];
$union_query = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `tablica` WHERE `union`='$union'");
$broi = mysql_result($union_query, 0, 0);
echo "В съюза $union има $broi участници.";
}
 
ъъъъ... зна4и искам следното имам таблица на име users вътре в нея имам поле на име union и там се записват имената на фирмите ако си вав фирма де и искам ако има няколко потребитела с еднакви имена на фирми да показва колко са ето кода ако може го направите

Код:
<?php
$id = htmlspecialchars($_GET['id']);
$sql = "SELECT * FROM firms WHERE id = '$id'";
$do = mysql_query($sql);
$row = mysql_fetch_array($do);


$name2 = $row['name'];
$sesname = $_SESSION['name'];
echo "<br>Съюз: $name2";
?>
<hr color='black' width='300' align='center' />
<?php
if($_SESSION['name']) {
if($_GET['id']) {
$id = htmlspecialchars($_GET['id']);
$sql = "SELECT * FROM firms WHERE id = '$id'";
$do = mysql_query($sql);
$row = mysql_fetch_array($do);
$wins = $row['wins']; $loses = $row['loses']; $money = $row['money']; $name2 = $row['name']; $power = $row['power'];
echo "<br>Опит: $power";
."<br>Съюзи общо: $union";
if($_SESSION['admin'] > 2) {
echo "<br><a href=?a=edituser&id=$id>Промени</a>"; }}} else { echo 'Не си логнат'; } ?>
 

Горе