търсене от няколко полета

embaka

Registered
здравейте, искам тая заявка да я направя да търси в повече от едно поле

Код:
$result = mysql_query("SELECT * FROM data WHERE secret=0 AND MATCH(text) AGAINST('$search')",$db) or die ("<p>Съществува проблем, моля да ни извините!</p>");

като я направя така:

Код:
$result = mysql_query("SELECT * FROM data WHERE secret=0 AND MATCH(text) AND MATCH(meta_d) AND MATCH(meta_k) AGAINST('$search')",$db) or die ("<p>Съществува проблем, моля да ни извините!</p>");

съвсем не открива никакви резултати
 
Ползвай OR
MATCH(text) OR MATCH(meta_d) OR MATCH(meta_k)

с AND трябва да намери съвпадение и в 3-те полета
 
не става и така, дори да променя да търси само title, а не по text, пак не работи. странно

Код:
$result = mysql_query("SELECT * FROM data WHERE secret=0 AND MATCH(title) AGAINST('$search')",$db) or die ("<p>Съществува проблем, моля да ни извините!</p>");
 
да не би защото типа ми е text и да търси само в полета тип text
 
$result = mysql_query("SELECT * FROM data WHERE secret=0 AND MATCH(text,meta_d,meta_k) AGAINST('$search')",$db) or die ("<p>Съществува проблем, моля да ни извините!</p>");

Също мисля, че трябва да си задал и на трите полета index Fulltext
 
Код:
$result = mysql_query("SELECT * FROM data WHERE secret=0 AND MATCH(text,meta_d,meta_k,description) AGAINST('$search' IN BOOLEAN MODE)",$db) or die ("<p>Съществува проблем, моля да ни извините!</p>");

по-този начин стана, мерси че ме подтикна да се разровичкам :?:
Вие дадохте една точка за support на HunteR
 

Горе