цъкни тук. да зима и да дава.

k0kytak

Registered
Може ли да ми кажете как да направя следното нещо.
Значи да направа напримерно (ЦЪКНИ ТУК) и като цъкнеш да зима от таблицата users и реда money да зима 100 злато и да даде в таблицата namevip от 0 да го направи на 1 как мога да го направя това ?
 
Код:
<?
if ( isset($_POST[btn]) )
{
mysql_query("UPDATE users SET money=money-100 WHERE username='$user'");
mysql_query("UPDATE namevip SET namevip='1' WHERE username='$user'");
}
else
{
echo '<form action="" method="post"> <input type="submit" name="btn"></form>';
}
?>
 
ето:

първия файл:
<a href="vip.php">(ЦЪКНИ ТУК!)</a>

и vip.php
<?php

//тука твоя код за конекций


$sql = mysql_query('SELECT * FROM users WHERE username = \''.$_SESSION['username'].'\' ');
$money = mysql_fetch_array($sql);
$old_money = $money['money'];
$new_money = $money['money'] - 100;

$sql = "UPDATE users SET money = '$new_money', namevip = '1'
where username = \''.$_SESSION['username'].'\' ";

if($old_money < 100)
echo 'Нямаш достатъчно пари!';
else
$result = mysql_query($sql);

header('Location: '.$HTTP_SERVER_VARS['HTTP_REFERER']);
?>


пробвай го! аз не съм го пробвал но дано да проработи!
 
нито 1 от двата не работи..

Амм ако може направете нов :cry:

Искам да зима напримерно от полето money 20 000 злато и от полето diamonds да зима 10 и да ти даде в полето namevip 1
 
е от каде ти дам код като аз нямам нали аз ви искам ако може да ми дадете и ако може в началото на кода да сложите и това проверка дали си логнат :)


Код:
<?php
$session = $_SESSION['name'];
if($session == null){
echo ' ';
}else{
?>
 
$session = $_SESSION['name'];
if($session == null){
echo 'logg! ';
}else{
if ( isset($_POST[btn]) )
{
$q = mysql_query("UPDATE users SET money=money-20000 , diamonds=diamonds-10 ,namevip=1 WHERE name='$name'") or die(mysql_error()); if ($q) echo 'yes'; else echo 'no';
}
else
{
echo '<form action="" method="post"> <input type="submit" name="btn"></form>';
} }
 
На мястото на червеното сложи твойте настройки!

<?php
$session = $_SESSION['name'];

function db_connect()
{
$result = @mysql_pconnect('localhost', 'dbuser', 'dbpass');
if (!$result)
return false;
if (!@mysql_select_db('bazadanni'))
return false;

return $result;
}

$conn = db_connect();

if($session == null)
echo ' ';
else{

$sql = 'SELECT * FROM users WHERE username = \''.$_SESSION['name'].'\' ';
$qry = mysql_query($sql, $conn)
$money = mysql_fetch_array($qry);
$old_money = $money['money'];
$new_money = $money['money'] - 100;

$sql = "UPDATE users SET money = '$new_money', namevip = '1'
where username = \''.$_SESSION['name'].'\' ";

if($old_money < 100)
echo 'Нямаш достатъчно пари!';
else
$result = mysql_query($sql, $conn);

header('Location: '.$HTTP_SERVER_VARS['HTTP_REFERER']); }

?>
 

Горе