Background

Код:
<style type='text/css'>
input, textarea {
  background-color: #0088cc;
}
</style>

Код:
<style type='text/css'>
input#id, textarea#id {
  background-color: #0088cc;
}
</style>

С две думи както се дефинират и останалите елементи :) (ID, Class, Tag) . Като на мястото на #0088cc си слагаш желаният цвят!
 

Горе