Browser-и

SharkpenT

Registered
Абе ебаси що няма само 1 браузер...

Значи правя си таблица:

<table align="center"><td style="width: 100px;"><a class="link1" href="index.html">ААА</a></td><td style="width: 100px;"><a class="link1" href="index.html">ЕЕЕ</a></td><td style="width: 100px;"><a class="link1" href="index.html">ААА</a></td><td style="width: 100px;"><a class="link1" href="index.html">ААА</a></td><td style="width: 100px;"><a class="link1" href="index.html">ЗЗ</a></td><td style="width: 100px;"><a class="link1" href="index.html">ААА</a></td></table>


и под IE е супер, а под FF зле... т.е. под ИЕ е в центъра, а под ФФ не...
 
Код:
<table><td align="center" style="width: 100px;"><a class="link1" href="index.html">ААА</a></td><td align="center" style="width: 100px;"><a class="link1" href="index.html">ЕЕЕ</a></td><td align="center" style="width: 100px;"><a class="link1" href="index.html">ААА</a></td><td align="center" style="width: 100px;"><a class="link1" href="index.html">ААА</a></td><td align="center" style="width: 100px;"><a class="link1" href="index.html">ЗЗ</a></td><td align="center" style="width: 100px;"><a class="link1" href="index.html">ААА</a></td></table>
 
Таблица:

Защо просто не го направиш както трябва:
<table align="center" style="text-align: center;">


</table>
 

Горе