count array ?

Noxy

Registered
Код:
 if ($sqles2)
      {
     
         while($row = mysql_fetch_array($sqles2)){

     $c='C'; 
         $c.=$row[id];
   
       $t[]=$_POST[$c];  

}
}
echo count($t);


така ми брой $t[], обаче ми изважда резултат 5, ва мен ми трябва да брои само там където има стоивости... т.е. 4


Код:
Array
(
  [0] => 1
  [1] => 2
  [2] => 3
  [3] => 
  [4] => 5
)
 
аз бих премахнал елементите в които няма нищо и след това да ги вкарам в нов масив и да преброя него

foreach($t as $i => $value) {
if($value == "") {
unset($t[$i]);
}
}

$new_T= array_values($t);
$broi=count($new_T);
 

Горе