curl POST заявка към url

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "NAME=VALUE");

Въвеждаш там каквито данни ще изпращаш и задължително въвеждаш и събмит бутона

В твоя случай:
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "ddCategories=ID&btnSearch=Go");
 
Код:
$ch = curl_init() or die(curl_error());

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,"http://mostbg1.com/most/PriceList.aspx");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "ddCategories=16&btnSearch=Go");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$data1=curl_exec($ch) or die(curl_error());

echo "$data1";

echo curl_error($ch);
curl_close($ch);

Но няма промяна
 

Горе