DOCUMENT_ROOT

Doris

Registered
За да се използва база данни в сайт, трябва в скрипта да се напише име и парола. Четох, че такъв скрипт е добре да се ложи извън директорията на сайта чрез
$HTTP_SERVER_VARS['DOCUMENT_ROOT']
и тогава никой няма да може да го докопа. ПРавилно ли е това според вас?
 
Ми не точно.

НАскоро попаднах на една система, която вместо паролите за базата данни да са в config.php файл те са в config.inc .

config.inc може да се разгледа така както може да се разгледа и
config.txt или config.html .

Ако ползваш такъв файл за съхранение на паролите то тогава трябва да е извън www директорията.
Под www директория разбирай директорията която се вижда в интернет.

Такива директории обикновенно се казват /public_html/ или
/htdocs/ или /root/.

По горните директрии не се виждат през интернет и нямат URL адрес.

Това е разликата.
 
Директорията, която се вижда от интернет не е ли тази, в която е индексният файл, а Root директорията е от по-горно ниво?
Ето така:
Код:
........................................
         R o o t            
         /   \            
       Sait   Paroli      
       /     \         
    index.php    secret.inc    
........................................

Всичко в директорията Sait се вижда от интернет.
Чрез

Код:
<?php

  $DOCUMENT_ROOT = $HTTP_SERVER_VARS['DOCUMENT_ROOT'];
  require("$DOCUMENT_ROOT/../Paroli/secret.inc");
?>

се използват паролите?
 
Да.
Точно така.
Исках да кажа www директорията ама се бъгнах.

В по-висока от www директорията за да не може да се разгледа
през интернет.

Друг е въпроса, че може да си направиш един config.php и да си го сложиш където ти е удобно.
 
Ми най важното е, че е php файл.

Правиш му include в друг файл и готово.

Файла config.php може да има следния код:

Код:
<?
$user="administrator";
password="15234234";
?>

Ако някой го стартира няма да може да види нищо за разлика от txt или inc файл.
 

Горе