E-mail

purko

Registered
Код:
$do = $_POST['do'];
	$ot = $_POST['ot'];
	$kolko = $_POST['kolko'];
	$text = $_POST['text'];
	$zagl = $_POST['zagl'];
	//echo"$do $ot $kolko $text";
	
	$gr = 0;
	if(preg_match('/^[\w.-]+@([\w.-]+\.)+[a-z]{2,6}$/is', $do)){
		$gr = "Невалиден e-mail на получателя!";
	}
	if($ot = ""){
		$ot = "anonimen@anom.tk";
	}
	if(preg_match('/^[\w.-]+@([\w.-]+\.)+[a-z]{2,6}$/is', $ot)){
		$gr = "Вашият e-mail e невалиден!";
	}
	$kolko = (int) $kolko;
	if($kolko == 0 ){ $kolko = 1; }
	if($kolko > 500 ){ $kolko = 500; }
	if($zagl == null){ $zagl = "Няма заглавие!";}
	if(strlen($zagl) > 50 ){
		$zagl = substr($zagl,0,50) . "...";
	}
	if($text == null){ $text = "Няма текст!";}
	if(strlen($text) > 1500 ){
		$text = substr($text,0,1500) . "...";
	}
	if($gr != 0){
		echo"$gr";
	}else{
		$ok = mail($do,$zagl,$suob, "From: $ot");

			if ($ok) {

				echo "<center>Съобщението беше изпратено!</center><br>";

			}
	}
Защо e-maila се засича като спам?
И защо не изписва e-maila на изпращача и текста?
 

Горе