Echo помощ

dakata__92

Super Moderator
Някой може ли тази форма цялата да ми я постави в Echo ! И най вече часта с капчата !
Код:
echo "<form action='' method='POST'> 
<table border='100' align='center'>
<tr><td><table>
<tr><td>Потребител:</td><td><input type='text' name='user' /></td></tr>

<tr><td>Парола:</td><td> <input type='text' name='pass'> </td></tr>

<tr><td>Повтори:</td><td> <input type='text' name='pass2'></td></tr>
 
<tr><td>Е-майл:</td><td> <input type='text' name='email'></td></tr>

<tr><td>Скайп:</td><td> <input type='text' name='skype' /></td></tr>

<tr><td>Въведи кода:</td><td> <input type='text' name='captcha_code' /></td></tr>

</table></td></tr>";

<tr><td><center><img id='captcha' src="<?= "captcha/captcha.php?sid=".md5(time())?>" /></center></td></tr>

<tr><td><center><input type='reset' value='Изчисти' /><input type='submit' name='submit' value='Регистрация' /><input type='button' value='Презареди' onclick="document.getElementById('captcha').src = 'captcha/captcha.php'; return false"></center></td></tr>
</table>
</form>
 
PHP:
echo '<form action='' method='POST'>
<table border='100' align='center'>
<tr><td><table>
<tr><td>Потребител:</td><td><input type='text' name='user' /></td></tr>

<tr><td>Парола:</td><td> <input type='text' name='pass'> </td></tr>

<tr><td>Повтори:</td><td> <input type='text' name='pass2'></td></tr>
 
<tr><td>Е-майл:</td><td> <input type='text' name='email'></td></tr>

<tr><td>Скайп:</td><td> <input type='text' name='skype' /></td></tr>

<tr><td>Въведи кода:</td><td> <input type='text' name='captcha_code' /></td></tr>

</table></td></tr>";

<tr><td><center><img id='captcha' src="<?= "captcha/captcha.php?sid=".md5(time())?>" /></center></td></tr>

<tr><td><center><input type='reset' value='Изчисти' /><input type='submit' name='submit' value='Регистрация' /><input type='button' value='Презареди' onclick="document.getElementById('captcha').src = 'captcha/captcha.php'; return false"></center></td></tr>
</table>
</form>';
 
<?php
echo "<form action='' method='POST'>
<table border='100' align='center'>
<tr><td><table>
<tr><td>Потребител:</td><td><input type='text' name='user' /></td></tr>

<tr><td>Парола:</td><td> <input type='text' name='pass'> </td></tr>

<tr><td>Повтори:</td><td> <input type='text' name='pass2'></td></tr>

<tr><td>Е-майл:</td><td> <input type='text' name='email'></td></tr>

<tr><td>Скайп:</td><td> <input type='text' name='skype' /></td></tr>

<tr><td>Въведи кода:</td><td> <input type='text' name='captcha_code' /></td></tr>

</table></td></tr>
<tr><td><center><img id='captcha' src='/captcha/captcha.php?sid='.md5(time()).'' /></center></td></tr>

<tr><td><center><input type='reset' value='Изчисти' /><input type='submit' name='submit' value='Регистрация' /><input type='button' value='Презареди' onclick=\"document.getElementById('captcha').src = 'captcha/captcha.php'; return false\"></center></td></tr>
</table>
</form>";

?>
 
<tr><td><center><img id='captcha' src="<?= "captcha/captcha.php?sid=".md5(time())?>" /></center></td></tr>

Това трябва да е така !
 
HTML:
echo "<form action='' method='POST'>
<table border='100' align='center'>
<tr><td><table>
<tr><td>Потребител:</td><td><input type='text' name='user' /></td></tr>

<tr><td>Парола:</td><td> <input type='text' name='pass'> </td></tr>

<tr><td>Повтори:</td><td> <input type='text' name='pass2'></td></tr>
 
<tr><td>Е-майл:</td><td> <input type='text' name='email'></td></tr>

<tr><td>Скайп:</td><td> <input type='text' name='skype' /></td></tr>

<tr><td>Въведи кода:</td><td> <input type='text' name='captcha_code' /></td></tr>

</table></td></tr>

<tr><td><center><img id='captcha' src=\"captcha/captcha.php?sid='.<?= md5(time())?>.'\" /></center></td></tr>

<tr><td><center><input type='reset' value='Изчисти' /><input type='submit' name='submit' value='Регистрация' /><input type='button' value='Презареди' onclick=\"document.getElementById('captcha').src = 'captcha/captcha.php'; return false\"></center></td></tr>
</table>
</form>";
 
IzKuFeLiQqQqQ каза:
Или просто така

<tr><td><center><img id='captcha' src="captcha/captcha.php?sid=<?= md5(time())?>" /></center></td></tr>

Ето така стана !
src='captcha/captcha.php?sid=".md5(time())."'

А остана ето това под Echo как да го въведа ?

<input type='button' value='Презареди' onclick="document.getElementById('captcha').src = 'captcha/captcha.php'; return false">
 
<input type='button' value='Презареди' onclick=\"document.getElementById('captcha').src='captcha/captcha.php'; return false\">
Пробвах така, но поз ИЕ пли натискане повече от веднъш на бутона не работи ...
 

Горе