email- charset

hasan88

Registered
Здравейте,

емайл системата работи без проблем, но има проблем с charset а.

кода:
Код:
<?php
// declare values
header("Content-Type: text/html; charset=UTF-8");
$contact_email = $_POST['EmailAddress'];
$contact_subject = $_POST['Subject'];
$contact_name = $_POST['FullName'];
$contact_message = $_POST['Message'];
$mydate = date ( 'l, F d Y g:i A',time()+240 );


// where to send e-mail to
$to = 'admin@byalareka.com'; //тук въведете вашия e-mail (на който искате потребителите да изпращате e-mail)

// e-mail subject
$subject = "TV.Byalareka.Com"; //тук на мястото на domain въведете името (не url-a) на вашия сайт

// e-mail message
$message = "TV.Byalareka.Com:\r\n" //тук на мястото на domain отново въведете името (не url-a) на вашия сайт


."----------------------------------------------------------------\r\n"
."Име: $contact_name\r\n"
."Тема: $contact_subject\r\n"
."Дата: $mydate\r\n"
."От IP: {$_SERVER['REMOTE_ADDR']}\r\n\r\n"
."Съобщение: $contact_message\r\n"
."Form Address: {$_SERVER['SERVER_NAME']}{$_SERVER['REQUEST_URI']}";

$headers = "From: $contact_name <$contact_email>\n"
."Reply-To: $contact_email\n"
."X-Mailer: PHP/".phpversion();

// check for validation, then send the e-mail
if(empty($contact_name) || empty($contact_email) || empty($contact_subject) || empty($contact_message)) {
echo '<p></p>
<form method="post" action="">
<table id="Form-Details">
<tbody>
<tr><td class="contacttext">Вашето име:</td><td><input class="textboxEffect" type="text; charset=utf-8" name="FullName" size="20" /></td><br>
<tr><td class="contacttext">Вашият е-mail:</td><td colspan="3"><input class="textboxEffect" type="text" name="EmailAddress" size="20" /></td></tr><br>
<td class="contacttext">Тема:</td><td><input class="textboxEffect" type="text" name="Subject" size="20" /></td></tr>
<tr><td class="contacttext" colspan="4">Съобщение:</td>
<td colspan="4"><textarea class="MassageboxEffect" rows="6" name="Message" cols="47" class="input"></textarea></td></tr>

<tr align="center"><td colspan="4" class="right1"><input class="submitbutton" type="submit" value="Изпрати" /></br><input class="submitbutton" type="reset" value="Изчисти" /></td></tr>
</tbody>
</table>
</form>';
} elseif(!ereg("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$", $contact_email)) {
echo "<p>Грешка: Моля въведете валиден e-mail.</p>";
} else {
mail( $to, $subject, $message, $headers );
echo "<p align=\"center\"><br /><font color=\"#B90000\"><b>Съобщението беше успешно изпратено!</b></font> <br /><br /><br /><br /><b>$contact_name</b>,<br /><br />Възможно най - скоро ще отговорим на вашето съобщение<br /> на e-mail: <b>$contact_email</b>.</font></p>";
}
?>

2606dee249ae669c.JPGДо тук проблеми няма, съобщението се изпраща.

Но като проверявам съобщението се поевява така, как мога да оправям charset a.
49e911eb2f2f702c.JPG
 
това не е от скрипта ,а от пощата ти ... имам същия проблем но като сменя енкодинга на utf и всичко се оправя :) говоря като сменя енкодинга от браузъра ... това е така при вички , я прати емайл до user@abv.bg да видиш че няма да прави така :wink:
 
енкодинга е на утф, и с други емайли няма проблеми само когата използвам контактна форум става така пробвах поне 6-7 различни кантактна форма все имат проблеми с енкодинга, иначи от други емайли няма проблеми и как мога да сменя енкодинга на браузъра, как става с мозилла съм.
 
направих настройките , но проблема пак не се реши този път изпратих съобщението до абв.бг

ето резултатът

7dea8f6a8084b255.JPG


В Подател всичко наред, но вътре в съобщението не.
 
Код:
<?php
// declare values
header("Content-Type: text/html; charset=UTF-8");
$contact_email = $_POST['EmailAddress'];
$contact_subject = $_POST['Subject'];
$contact_name = $_POST['FullName'];
$contact_message = $_POST['Message'];
$mydate = date ( 'l, F d Y g:i A',time()+240 );


// where to send e-mail to
$to = 'admin@byalareka.com'; //тук въведете вашия e-mail (на който искате потребителите да изпращате e-mail)

// e-mail subject
$subject = "TV.Byalareka.Com"; //тук на мястото на domain въведете името (не url-a) на вашия сайт

// e-mail message
$message = "TV.Byalareka.Com:\r\n" //тук на мястото на domain отново въведете името (не url-a) на вашия сайт


."----------------------------------------------------------------\r\n"
."Име: $contact_name\r\n"
."Тема: $contact_subject\r\n"
."Дата: $mydate\r\n"
."От IP: {$_SERVER['REMOTE_ADDR']}\r\n\r\n"
."Съобщение: $contact_message\r\n"
."Form Address: {$_SERVER['SERVER_NAME']}{$_SERVER['REQUEST_URI']}";

$headers = "From: $contact_name <$contact_email>\n"
."Reply-To: $contact_email\n"
."X-Mailer: PHP/".phpversion();

// check for validation, then send the e-mail
if(empty($contact_name) || empty($contact_email) || empty($contact_subject) || empty($contact_message)) {
echo '<p></p>
<form method="post" action="">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<table id="Form-Details">
<tbody>
<tr><td class="contacttext">Вашето име:</td><td><input class="textboxEffect" type="text; charset=utf-8" name="FullName" size="20" /></td><br>
<tr><td class="contacttext">Вашият е-mail:</td><td colspan="3"><input class="textboxEffect" type="text" name="EmailAddress" size="20" /></td></tr><br>
<td class="contacttext">Тема:</td><td><input class="textboxEffect" type="text" name="Subject" size="20" /></td></tr>
<tr><td class="contacttext" colspan="4">Съобщение:</td>
<td colspan="4"><textarea class="MassageboxEffect" rows="6" name="Message" cols="47" class="input"></textarea></td></tr>

<tr align="center"><td colspan="4" class="right1"><input class="submitbutton" type="submit" value="Изпрати" /></br><input class="submitbutton" type="reset" value="Изчисти" /></td></tr>
</tbody>
</table>
</form>';
} elseif(!ereg("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$", $contact_email)) {
echo "<p>Грешка: Моля въведете валиден e-mail.</p>";
} else {
mail( $to, $subject, $message, $headers, "Content-Type: text/html; charset=windows-1251" );
echo "<p align=\"center\"><br /><font color=\"#B90000\"><b>Съобщението беше успешно изпратено!</b></font> <br /><br /><br /><br /><b>$contact_name</b>,<br /><br />Възможно най - скоро ще отговорим на вашето съобщение<br /> на e-mail: <b>$contact_email</b>.</font></p>";
}
?>

я пробвай така
 
сега съобщението не се изпраща
пише, че е изпратено,но не получавам писмото.
 
Код:
<?php
// declare values
header("Content-Type: text/html; charset=windows-1251");
$contact_email = $_POST['EmailAddress'];
$contact_subject = $_POST['Subject'];
$contact_name = $_POST['FullName'];
$contact_message = $_POST['Message'];
$mydate = date ( 'l, F d Y g:i A',time()+240 );


// where to send e-mail to
$to = 'admin@byalareka.com'; //тук въведете вашия e-mail (на който искате потребителите да изпращате e-mail)

// e-mail subject
$subject = "TV.Byalareka.Com"; //тук на мястото на domain въведете името (не url-a) на вашия сайт

// e-mail message
$message = "TV.Byalareka.Com:\r\n" //тук на мястото на domain отново въведете името (не url-a) на вашия сайт


."----------------------------------------------------------------\r\n"
."Име: $contact_name\r\n"
."Тема: $contact_subject\r\n"
."Дата: $mydate\r\n"
."От IP: {$_SERVER['REMOTE_ADDR']}\r\n\r\n"
."Съобщение: $contact_message\r\n"
."Form Address: {$_SERVER['SERVER_NAME']}{$_SERVER['REQUEST_URI']}";

$headers = "From: $contact_name <$contact_email>\n"
."Reply-To: $contact_email\n"
."X-Mailer: PHP/".phpversion();

// check for validation, then send the e-mail
if(empty($contact_name) || empty($contact_email) || empty($contact_subject) || empty($contact_message)) {
echo '<p></p>
<form method="post" action="">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<table id="Form-Details">
<tbody>
<tr><td class="contacttext">Вашето име:</td><td><input class="textboxEffect" type="text; charset=utf-8" name="FullName" size="20" /></td><br>
<tr><td class="contacttext">Вашият е-mail:</td><td colspan="3"><input class="textboxEffect" type="text" name="EmailAddress" size="20" /></td></tr><br>
<td class="contacttext">Тема:</td><td><input class="textboxEffect" type="text" name="Subject" size="20" /></td></tr>
<tr><td class="contacttext" colspan="4">Съобщение:</td>
<td colspan="4"><textarea class="MassageboxEffect" rows="6" name="Message" cols="47" class="input"></textarea></td></tr>

<tr align="center"><td colspan="4" class="right1"><input class="submitbutton" type="submit" value="Изпрати" /></br><input class="submitbutton" type="reset" value="Изчисти" /></td></tr>
</tbody>
</table>
</form>';
} elseif(!ereg("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$", $contact_email)) {
echo "<p>Грешка: Моля въведете валиден e-mail.</p>";
} else {
mail( $to, $subject, $message, $headers );
echo "<p align=\"center\"><br /><font color=\"#B90000\"><b>Съобщението беше успешно изпратено!</b></font> <br /><br /><br /><br /><b>$contact_name</b>,<br /><br />Възможно най - скоро ще отговорим на вашето съобщение<br /> на e-mail: <b>$contact_email</b>.</font></p>";
}
?>
а така ?
 
Код:
<?php
// declare values
$contact_email = $_POST['EmailAddress'];
$contact_subject = $_POST['Subject'];
$contact_name = $_POST['FullName'];
$contact_message = $_POST['Message'];
$mydate = date ( 'l, F d Y g:i A',time()+240 );


// where to send e-mail to
$to = 'admin@byalareka.com'; //тук въведете вашия e-mail (на който искате потребителите да изпращате e-mail)

// e-mail subject
$subject = "TV.Byalareka.Com"; //тук на мястото на domain въведете името (не url-a) на вашия сайт

// e-mail message
$message = "TV.Byalareka.Com:\r\n" //тук на мястото на domain отново въведете името (не url-a) на вашия сайт


."----------------------------------------------------------------\r\n"
."Име: $contact_name\r\n"
."Тема: $contact_subject\r\n"
."Дата: $mydate\r\n"
."От IP: {$_SERVER['REMOTE_ADDR']}\r\n\r\n"
."Съобщение: $contact_message\r\n"
."Form Address: {$_SERVER['SERVER_NAME']}{$_SERVER['REQUEST_URI']}";

$headers = "From: $contact_name <$contact_email>\n"
."Reply-To: $contact_email\n"
."X-Mailer: PHP/".phpversion();

// check for validation, then send the e-mail
if(empty($contact_name) || empty($contact_email) || empty($contact_subject) || empty($contact_message)) {
echo '<p></p>
<form method="post" action="">
<table id="Form-Details">
<tbody>
<tr><td class="contacttext">Вашето име:</td><td><input class="textboxEffect" type="text; charset=utf-8" name="FullName" size="20" /></td><br>
<tr><td class="contacttext">Вашият е-mail:</td><td colspan="3"><input class="textboxEffect" type="text" name="EmailAddress" size="20" /></td></tr><br>
<td class="contacttext">Тема:</td><td><input class="textboxEffect" type="text" name="Subject" size="20" /></td></tr>
<tr><td class="contacttext" colspan="4">Съобщение:</td>
<td colspan="4"><textarea class="MassageboxEffect" rows="6" name="Message" cols="47" class="input"></textarea></td></tr>

<tr align="center"><td colspan="4" class="right1"><input class="submitbutton" type="submit" value="Изпрати" /></br><input class="submitbutton" type="reset" value="Изчисти" /></td></tr>
</tbody>
</table>
</form>';
} elseif(!ereg("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$", $contact_email)) {
echo "<p>Грешка: Моля въведете валиден e-mail.</p>";
} else {
mail( $to, $subject, $message, $headers, "Content-Type: text/html; charset=windows-1251");
echo "<p align=\"center\"><br /><font color=\"#B90000\"><b>Съобщението беше успешно изпратено!</b></font> <br /><br /><br /><br /><b>$contact_name</b>,<br /><br />Възможно най - скоро ще отговорим на вашето съобщение<br /> на e-mail: <b>$contact_email</b>.</font></p>";
}
?>
 
Zion каза:
Код:
<?php
// declare values
$contact_email = $_POST['EmailAddress'];
$contact_subject = $_POST['Subject'];
$contact_name = $_POST['FullName'];
$contact_message = $_POST['Message'];
$mydate = date ( 'l, F d Y g:i A',time()+240 );


// where to send e-mail to
$to = 'admin@byalareka.com'; //тук въведете вашия e-mail (на който искате потребителите да изпращате e-mail)

// e-mail subject
$subject = "TV.Byalareka.Com"; //тук на мястото на domain въведете името (не url-a) на вашия сайт

// e-mail message
$message = "TV.Byalareka.Com:\r\n" //тук на мястото на domain отново въведете името (не url-a) на вашия сайт


."----------------------------------------------------------------\r\n"
."Име: $contact_name\r\n"
."Тема: $contact_subject\r\n"
."Дата: $mydate\r\n"
."От IP: {$_SERVER['REMOTE_ADDR']}\r\n\r\n"
."Съобщение: $contact_message\r\n"
."Form Address: {$_SERVER['SERVER_NAME']}{$_SERVER['REQUEST_URI']}";

$headers = "From: $contact_name <$contact_email>\n"
."Reply-To: $contact_email\n"
."X-Mailer: PHP/".phpversion();

// check for validation, then send the e-mail
if(empty($contact_name) || empty($contact_email) || empty($contact_subject) || empty($contact_message)) {
echo '<p></p>
<form method="post" action="">
<table id="Form-Details">
<tbody>
<tr><td class="contacttext">Вашето име:</td><td><input class="textboxEffect" type="text; charset=utf-8" name="FullName" size="20" /></td><br>
<tr><td class="contacttext">Вашият е-mail:</td><td colspan="3"><input class="textboxEffect" type="text" name="EmailAddress" size="20" /></td></tr><br>
<td class="contacttext">Тема:</td><td><input class="textboxEffect" type="text" name="Subject" size="20" /></td></tr>
<tr><td class="contacttext" colspan="4">Съобщение:</td>
<td colspan="4"><textarea class="MassageboxEffect" rows="6" name="Message" cols="47" class="input"></textarea></td></tr>

<tr align="center"><td colspan="4" class="right1"><input class="submitbutton" type="submit" value="Изпрати" /></br><input class="submitbutton" type="reset" value="Изчисти" /></td></tr>
</tbody>
</table>
</form>';
} elseif(!ereg("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$", $contact_email)) {
echo "<p>Грешка: Моля въведете валиден e-mail.</p>";
} else {
mail( $to, $subject, $message, $headers, "Content-Type: text/html; charset=windows-1251");
echo "<p align="center"><br /><font color="#B90000"><b>Съобщението беше успешно изпратено!</b></font> <br /><br /><br /><br /><b>$contact_name</b>,<br /><br />Възможно най - скоро ще отговорим на вашето съобщение<br /> на e-mail: <b>$contact_email</b>.</font></p>";
}
?>


с този код не получавам емайл
 
Направо незнам къде е проблема.
Попринцип в mail(); функцията сложа 'Content-Type: text/html; charset=windows-1251' и като праща съобщение си работи но незнам защо при теб не ще
Последен опит:
ПРОБВАЙ ТАКА
Код:
<?php
// declare values
$contact_email = $_POST['EmailAddress'];
$contact_subject = $_POST['Subject'];
$contact_name = $_POST['FullName'];
$contact_message = $_POST['Message'];
$mydate = date ( 'l, F d Y g:i A',time()+240 );


// where to send e-mail to
$to = 'admin@byalareka.com'; //тук въведете вашия e-mail (на който искате потребителите да изпращате e-mail)

// e-mail subject
$subject = "TV.Byalareka.Com"; //тук на мястото на domain въведете името (не url-a) на вашия сайт

// e-mail message
$message = "TV.Byalareka.Com:\r\n" //тук на мястото на domain отново въведете името (не url-a) на вашия сайт


."----------------------------------------------------------------\r\n"
."Име: $contact_name\r\n"
."Тема: $contact_subject\r\n"
."Дата: $mydate\r\n"
."От IP: {$_SERVER['REMOTE_ADDR']}\r\n\r\n"
."Съобщение: $contact_message\r\n"
."Form Address: {$_SERVER['SERVER_NAME']}{$_SERVER['REQUEST_URI']}";

$headers = "From: $contact_name <$contact_email>\n"
."Reply-To: $contact_email\n"
."X-Mailer: PHP/".phpversion();

// check for validation, then send the e-mail
if(empty($contact_name) || empty($contact_email) || empty($contact_subject) || empty($contact_message)) {
echo '<p></p>
<form method="post" action="">
<table id="Form-Details">
<tbody>
<tr><td class="contacttext">Вашето име:</td><td><input class="textboxEffect" type="text; charset=utf-8" name="FullName" size="20" /></td><br>
<tr><td class="contacttext">Вашият е-mail:</td><td colspan="3"><input class="textboxEffect" type="text" name="EmailAddress" size="20" /></td></tr><br>
<td class="contacttext">Тема:</td><td><input class="textboxEffect" type="text" name="Subject" size="20" /></td></tr>
<tr><td class="contacttext" colspan="4">Съобщение:</td>
<td colspan="4"><textarea class="MassageboxEffect" rows="6" name="Message" cols="47" class="input"></textarea></td></tr>

<tr align="center"><td colspan="4" class="right1"><input class="submitbutton" type="submit" value="Изпрати" /></br><input class="submitbutton" type="reset" value="Изчисти" /></td></tr>
</tbody>
</table>
</form>';
} elseif(!ereg("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$", $contact_email)) {
echo "<p>Грешка: Моля въведете валиден e-mail.</p>";
} else {
mail( $to, $subject, $message, $headers, "Content-Type: text/html; charset=windows-1251");
echo "<p align=\"center\"><br /><font color=\"#B90000\"><b>Съобщението беше успешно изпратено!</b></font> <br /><br /><br /><br /><b>$contact_name</b>,<br /><br />Възможно най - скоро ще отговорим на вашето съобщение<br /> на e-mail: <b>$contact_email</b>.</font></p>";
}
?>с този код не получавам емайл
Zion
МнениеПуснато на: Пон Апр 20, 2009 3:09 pm    Заглавие:
Код:
<?php
// declare values
$contact_email = $_POST['EmailAddress'];
$contact_subject = $_POST['Subject'];
$contact_name = $_POST['FullName'];
$contact_message = $_POST['Message'];
$mydate = date ( 'l, F d Y g:i A',time()+240 );


// where to send e-mail to
$to = 'admin@byalareka.com'; //тук въведете вашия e-mail (на който искате потребителите да изпращате e-mail)

// e-mail subject
$subject = "TV.Byalareka.Com"; //тук на мястото на domain въведете името (не url-a) на вашия сайт

// e-mail message
$message = "TV.Byalareka.Com:\r\n" //тук на мястото на domain отново въведете името (не url-a) на вашия сайт


."----------------------------------------------------------------\r\n"
."Име: $contact_name\r\n"
."Тема: $contact_subject\r\n"
."Дата: $mydate\r\n"
."От IP: {$_SERVER['REMOTE_ADDR']}\r\n\r\n"
."Съобщение: $contact_message\r\n"
."Form Address: {$_SERVER['SERVER_NAME']}{$_SERVER['REQUEST_URI']}";

$headers = "From: $contact_name <$contact_email>\n"
."Content-Type: text/html; charset=windows-1251"
."Reply-To: $contact_email\n"
."X-Mailer: PHP/".phpversion();

// check for validation, then send the e-mail
if(empty($contact_name) || empty($contact_email) || empty($contact_subject) || empty($contact_message)) {
echo '<p></p>
<form method="post" action="">
<table id="Form-Details">
<tbody>
<tr><td class="contacttext">Вашето име:</td><td><input class="textboxEffect" type="text; charset=utf-8" name="FullName" size="20" /></td><br>
<tr><td class="contacttext">Вашият е-mail:</td><td colspan="3"><input class="textboxEffect" type="text" name="EmailAddress" size="20" /></td></tr><br>
<td class="contacttext">Тема:</td><td><input class="textboxEffect" type="text" name="Subject" size="20" /></td></tr>
<tr><td class="contacttext" colspan="4">Съобщение:</td>
<td colspan="4"><textarea class="MassageboxEffect" rows="6" name="Message" cols="47" class="input"></textarea></td></tr>

<tr align="center"><td colspan="4" class="right1"><input class="submitbutton" type="submit" value="Изпрати" /></br><input class="submitbutton" type="reset" value="Изчисти" /></td></tr>
</tbody>
</table>
</form>';
} elseif(!ereg("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$", $contact_email)) {
echo "<p>Грешка: Моля въведете валиден e-mail.</p>";
} else {
mail( $to, $subject, $message, $headers);
echo "<p align=\"center\"><br /><font color=\"#B90000\"><b>Съобщението беше успешно изпратено!</b></font> <br /><br /><br /><br /><b>$contact_name</b>,<br /><br />Възможно най - скоро ще отговорим на вашето съобщение<br /> на e-mail: <b>$contact_email</b>.</font></p>";
}
?>
 
пак не се получава незнам къде и проблема, нямаш ли ти друга контактна форма.
 
http://www.web-tourist.net/forum/viewtopic.php?t=51393&highlight=%F4%EE%F0%EC%E0
http://www.web-tourist.net/forum/viewtopic.php?t=59795&highlight=windows1251
http://www.web-tourist.net/forum/viewtopic.php?t=59964&highlight=windows1251
разгледай тези теми :)
 
пробвах всичките варианти пак нестава , можеби проблема е в браъзъра ми.

Благодаря за помоща ти +1
 
оправих проблема с кирилизацията

ето кода

<?php
// declare values
header("Content-Type: text/html; charset=UTF-8");
$contact_email = $_POST['EmailAddress'];
$contact_subject = $_POST['Subject'];
$contact_name = $_POST['FullName'];
$contact_message = $_POST['Message'];
$mydate = date ( 'l, F d Y g:i A',time()+240 );


// where to send e-mail to
$to = 'admin@byalareka.com'; //тук въведете вашия e-mail (на който искате потребителите да изпращате e-mail)

// e-mail subject
$subject = "TV.Byalareka.Com"; //тук на мястото на domain въведете името (не url-a) на вашия сайт

// e-mail message
$message = "TV.Byalareka.Com:<br>\r\n" //тук на мястото на domain отново въведете името (не url-a) на вашия сайт


."----------------------------------------------------------------<br>\r\n"

."Име: $contact_name<br>\r\n"

."Тема: $contact_subject<br>\r\n"

."Дата: $mydate<br>\r\n"

."От IP: {$_SERVER['REMOTE_ADDR']}<br>\r\n\r\n"

."Съобщение: $contact_message<br><br>\r\n"

."Form Address: {$_SERVER['SERVER_NAME']}{$_SERVER['REQUEST_URI']}";

$headers = "From: $contact_name <$contact_email>\nContent-Type:text/html;charset=UTF-8\n"
."Reply-To: $contact_email\n"
."X-Mailer: PHP/".phpversion();

// check for validation, then send the e-mail
if(empty($contact_name) || empty($contact_email) || empty($contact_subject) || empty($contact_message)) {
echo '<p></p>
<form method="post" action="">
<table id="Form-Details">
<tbody>
<tr><td class="contacttext">Вашето име:</td><td><input class="textboxEffect" type="text" name="FullName" size="20" /></td><br>
<tr><td class="contacttext">Вашият е-mail:</td><td colspan="3"><input class="textboxEffect" type="text" name="EmailAddress" size="20" /></td></tr><br>
<td class="contacttext">Тема:</td><td><input class="textboxEffect" type="text" name="Subject" size="20" /></td></tr>
<tr><td class="contacttext" colspan="4">Съобщение:</td>
<td colspan="4"><textarea class="MassageboxEffect" rows="6" name="Message" cols="47" class="input"></textarea></td></tr>

<tr align="center"><td colspan="4" class="right1"><input class="submitbutton" type="submit" value="Изпрати" /></br><input class="submitbutton" type="reset" value="Изчисти" /></td></tr>
</tbody>
</table>
</form>';
} elseif(!ereg("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$", $contact_email)) {
echo "<p>Грешка: Моля въведете валиден e-mail.</p>";
} else {
mail( $to, $subject, $message, $headers );
echo "<p align=\"center\"><br /><font color=\"#B90000\"><b>Съобщението беше успешно изпратено!</b></font> <br /><br /><br /><br /><b>$contact_name</b>,<br /><br />Възможно най - скоро ще отговорим на вашето съобщение<br /> на e-mail: <b>$contact_email</b>.</font></p>";
}
?>
 

Горе