Flash multiupload проблем!!

vetso

Registered
Привет на всички, нужна ми е помощ относно този мултиуплоад, използвал съм кода на колегата Hunter от тази тема http://web-tourist.net/forum/viewtopic.php?t=89142. Кода на колегата работи добре, проблема е че искам да запиша името на снимката и албума на който принадлежи в базата данни. Снимката я записвам без проблем, името го взимам от флаш
$value['name'], но не мога да запиша името на албума.
Това е първия файл, в който взимам името на албума и го присвоявам на $_SESSION['album_name']
index_upload.php
PHP:
<?php session_start();?>
<html>
<head>
    <title>Upload</title>
</head>
<body>
<form action="index_upload.php" method="POST">
<input type="text" name="album"/>
<input type="submit" name="submit" value="създай албум"/>
</form>
<?php
	
	if(isset($_POST['submit'])&&!empty($_POST['album']))
	{
		
		$_SESSION['album_name']=addslashes($_POST['album']);	
		echo"<object type=\"application/x-shockwave-flash\" data=\"upload.swf\" width=\"300\" height=\"70\"></object>";		
		
	}
	else{echo"въведете име на албума";}
?>
</body>
</html>
Това е втория файл в който се опитвам да запиша името на албума в базата данни. Проблема е че сесията $_SESSION['album_name'], в която записвам името на албума е празна. Доколкото разбирам този файл се извиква от флаш.

upload.php
PHP:
<?php session_start();?>
<?php
	mysql_connect("localhost","root","")or die(mysql_error());
	mysql_select_db("fermata")or die(mysql_error());

	mysql_query('INSERT INTO user_catalog (name, user_name) VALUES("'.$_SESSION['album_name'].'", "'.$_SESSION['username'].'") ');
	$query=mysql_query('SELECT * FROM user_catalog WHERE name LIKE "$album_name"');
	while($row=mysql_fetch_array($query))
	{$id_album=$row['catalog_id'];}
	$size_max = 1; // в MB
	$exts = array("jpg", "jpeg", "gif", "png"); // позволени разширения
	$upload_dir = "upload/"; // папката в която ще се запазват файловете (задължително с "/" накрая)

	$size_max = $size_max * 1048576;
	foreach ($_FILES as $value)
	{
		if ($value['size'] <= $size_max)
		{	
			mysql_query('INSERT INTO user_pics (catalog_id, pics_name) VALUES("$id_album" ,"'.$value['name'].'")');
			$ext = strtolower(end(explode(".", $value['name'])));
			if (in_array($ext, $exts))
				@move_uploaded_file($value['tmp_name'], $upload_dir.$value['name']);
				
		}
	}
	

?>

Въпроса ми е, възможно ли е да взема името на албума от index_upload.php и да го запиша в upload.php
Всяка помощ или насока ще ми е от полза, благодаря предварително.
 

Горе