<form> 2 команди на веднъж

Msecurity

Registered
Здравейте колеги
Има ли вариант след попълване на инфото във <form> да изпълнява 2 команди. 1. Да записва информацията в БД (както е сега) и 2. да изпраща емейл.
Ето я формата коя съм направил:
HTML:
<form action="" method="post">
<b>Име и фамилия</b><br />
<small></i>Въведете вашето име и фамилия</i></small><br /> 
<input type="text" name="name" size="30"> <br>
<b>Вашият Е-мейл адрес</b><br />
<small><i>Въведете валиден емейл адрес</i></small><br />  
<input type="text" name="email" size="30"> <br>
<b>Хостинг план</b><br /><small><i>В полето напишете хостинг планът който желаето да използвате<br /><b>Безплатен, Старт, Персонален, Премиум</b></i><br /></small> <input type="text" name="price" size="20"> <br>
<b>Ще използвам хостинга за?</b><br /><small><i>Напишете с каква цел ще използвате хостинга</i></small><br /> <input type="text" name="comment" size="50"> <br>
<input type="submit" name="submit" value="Изпрати заявката"> <br>
</form></form>

Мерси предврително ;)
 
Ето кода на целият файл:
PHP:
<?php
include("conf.php");


if(isset($_POST['submit'])){
    $name =  $_POST['name'];
    $email =    $_POST['email'];
    $price = $_POST['price'];
    $comment = $_POST['comment'];
    $ip = $_POST['ip']; 
    
    if(empty($name) || empty($email) || empty($price) || empty($comment)){
        echo "Моля, попълнете всички полета!";
    }
    else{
         mysql_query("INSERT INTO `contacts` (`id`, `name`, `email`, `price`, `comment`, `ip`, `approved`)
                         VALUES('', '$name', '$email', '$price', '$comment', '".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."', '')") or die(mysql_error());            
        echo "Вашата заявка е изпратена успешно.";
    }
}
?>

<form action="" method="post">
<b>Име и фамилия</b><br />
<small></i>Въведете вашето име и фамилия</i></small><br /> 
<input type="text" name="name" size="30"> <br>
<b>Вашият Е-мейл адрес</b><br />
<small><i>Въведете валиден емейл адрес</i></small><br />  
<input type="text" name="email" size="30"> <br>
<b>Хостинг план</b><br /><small><i>В полето напишете хостинг планът който желаето да използвате<br /><b>Безплатен, Старт, Персонален, Премиум</b></i><br /></small> <input type="text" name="price" size="20"> <br>
<b>Ще използвам хостинга за?</b><br /><small><i>Напишете с каква цел ще използвате хостинга</i></small><br /> <input type="text" name="comment" size="50"> <br>
<input type="submit" name="submit" value="Изпрати заявката"> <br>
</form></form>
 
$messsage = "
От dasda\n
Относно: дадас\n
Съобщение: дасдас\n
Примерно съобщение
";
mail("до", "заглавие", $messsage,
"From: \"от\"\r\n" .
"X-Mailer: PHP/" . phpversion());


Промени си данните в червено. :)

Този код го поставяш над тази част от твоя код.
PHP:
echo "Вашата заявка е изпратена успешно.";
 
Не става...
А има ли вариант да си взима емейл адреса от БД-то и така да изпраща емейла?
 
Естествено че може. Но нали знаеш, че за да пращаш мейли първо трябва да имаш конфигуриран СМТП сървър?
 

Горе