height block......

vesku

Registered
имам следния код
Код:
<table style="overflow:auto; display:block;width:400px;height:300px " />
и искам height да не е блокиран но да има зададена големина която ще е default т.е. ако има в таблицата по-голямо съдържание таблицата да става по-дълга но ако няма да е със въведената големина
 
сложи таблицата в див
<div style="width:400px">
<table style="width:100%;height:400px">
</table>
</div>

мисля че така ще стане
 
vesku каза:
Pr0oF каза:
height:auto;
min-height:***px;

Това няма ли да ти свърши работа?
наистина ли е само за ff

Ами в книгата CSS и DHTML така пише, че са само за мозилата, дори мисля, че в книгата ги пишеха така: -moz-min-height (за това не съм много сигурен, но сега немога да проверя в книгата)
 
mute каза:
<td width=400px>
<div style="height:400px">
</div>
</td>
пробвай така
със на прооф кода става и на ff и на ie
него ще използвам иначе mute става и твоя код
 
Че не работят, прав си.
Но все пак има и решение което да помогне на ИЕ за фиксиране на дължината.
Просто се добавя следния скрипт

Код:
Където задавате път до отделен цсс файл с параметри за ИЕ и проблема с дължината е решен, аз лично ползвам такъв метод от време на време и работи без грешка :)
 
mute нестава твоя код объркал съм се
ако е по голямо съдържанието в <td></td> излиза под таблицата
 
header.php
Код:
<?php
include "connect.php";
$userses = $_SESSION['username'];
$query = ("SELECT style FROM users WHERE username LIKE '$userses'");
$result = mysql_query($query) or die('Error, query failed');
while($row=mysql_fetch_array($result))
{ 
$style=$row[0];
}
if(!isset($userses))
{
$style = "default";
}
?>
<link rel="stylesheet" href="<?php echo "$style"; ?>.css" type="text/css" />

<table align="center" width="800" height="100" border="1">
<tr>
<td align="center">
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<object classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000
codebase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,2,0
width=798
height=98>
<param name=movie value=party.swf>
<param name=quality value=high>
<param name=BGCOLOR value=#000000>
<param name=SCALE value=showall>
<embed src=party.swf
quality=high
pluginspage=http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash type=application/x-shockwave-flash
width=798
height=98
bgcolor=#000000
scale= showall>
</embed>
</object>
</td>
</tr>
</table>

<table align="center" width="800" border="1">
<tr>
<td  valign="top" width="150">
<?php include("menu.php"); ?>
</td>
<td valign="top" style="overflow:auto; display:block;width:481px;height:auto;min-height:515px;">
include "saita.php";


footer.php
Код:
</td>

<td valign="top" align="center" width="150">
<?php include("anketa.php"); ?>
<?php include("banners.php"); ?>
</td>
</tr>
</table>

<table align="center" width="800" height="50" border="1">
<tr>
<td align="center">
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<?php
$year=date("Y");
echo "Copyright 2006-$year (vesku). All rights Reserved";
?></td>
</tr>
</table>
 

Горе