Help Php Logo?

Marik

Registered
Някой можели да ми каже как да направя при всяко кликане да се сменя логото ми.
ама плс дайте по ясно погледнах един javascript , но там имах проблем.
Ще съм много благодарен ако някой ми каже скрипта и ако е java script да ми напише как беше лоадването от сайта да зарежда javata , а не да го пиша на всяка страница.

Благодаря предварително :)
 
Код:
<?php
$images = array();
$directory = opendir($imagedir);
while($filename = readdir($directory)){
 if(strlen($filename) > 2){
  $localext = substr($filename, -3);
  if(!((strcasecmp($localext, "gif") == 0) || (strcasecmp($localext, "jpg") == 0) || (strcasecmp($localext, "bmp") == 0) || (strcasecmp($localext, "png") == 0)))
   continue;
  array_push($images, $filename);
 }
}
srand((double)microtime() * 1000000); 
$selection = $images[rand(0, sizeof($images)-1)];
echo "<img src=\"$imagedir$selection \" alt=\"$selection (" . filesize("$imagedir/$selection") . " bytes)\">";
?>

картинките трябва да са в папка images

Надявам се че няма да имаш проблем
 
Ето един по лесен начин с по прост код но изображенията трябва да ги кръщавш така:
logo1.jpg
logo2.jpg
logo3.jpg
logo4.jpg
....

Код:
<? 
    $chislo = rand(1, 7) ; 
     echo '<img src="images/logo.$chislo.'.jpg" />' 
  ?>


това logo дето е в името можеш да го прменит или махнеш от "images/logo.$chislo.'.jpg"
 

Горе