http://www.lichev.biz/

0u7

Registered
Това е моето портфолио. Ще ви помоля да си кажете мнението по кодирането на дизайна, Защото ми е първият дизайн кодиран да е добре под всички браузери.

http://www.lichev.biz/
 

Горе