HUE/Saturation върху текст ?

KillerSoft

Registered
Имам текст на отделен layer цъкам
imgae>adjustment>HUE/Saturation но цветът не се променя
Colorize е checked
Предварително Layer-ът e трансформиран с Layer>Rasterize>Type
 
1112bb95bade5619.png
 

Горе