include в WP

kenwelo

Registered
Може ли да се инклудне php страница във WP новина ? смисъл създавам новина и вместо текст инклудвам php страницата и тя излиза вместо текста :)

и ако може кажете ми какъв е кода :)
 
ами разбира се .., че може .. да речем имаш си таблица където трябва да излиза новината .. да речем страницата е index.php
и там трябва да излезе новината .. там правиш така

<? include "faila.php"; ?>


Във този файл трябва да има заявка която да извежда новината ..
да предположим, че дб-то с новината ти се казва news а полето където се записва новината се казва novina и правим така :

<?
include ("config.php"); //Тук си напиши името на конфиг файла..
$query = mysql_query ("SELECT * from `news` order by `id` DESC limit 1") or die (mysql_error()); // Това Limit 1 е да изведе една новина а DESC е да изведе последната новина като ги сортира по id.
while ($a = mysql_fetch_array($query)) {
$novina=$a['novina'];
echo "$novina"; //Тук извеждаме новината..
}
?>
Ако нещо не ти е ясно .. казвай ..
 
Значи виж :) на мен това ми е php файла :)

Код:
<?php

$host = "localhost";
$user = "*****";
$pass = "****7";
$db_name = "9***a";

$connect = mysql_connect($host, $user, $pass) or die("Could Not Connect To <b>\"$host\"</b>");
$select = mysql_select_db($db_name, $connect) or die("Could Not Select Database: <b>\"$db_name\"</b>");

function look(){

$query = mysql_query( "SELECT t.tid, t.title, t.start_date, t.last_post, t.posts, t.forum_id, t.last_poster_id, t.last_poster_name, t.starter_name, f.name FROM ibf_topics t, ibf_forums f WHERE t.approved='1' AND t.forum_id = f.id AND f.id IN (4,5,7) AND t.moved_to IS NULL ORDER BY t.tid DESC LIMIT 0,50");

echo"
<table width='100%' border='0' cellspacing='0' cellpadding='5'>";

while( $i = mysql_fetch_array($query)) {

echo "<tr>
    <td class='ipb3_right' id='bottom'>· <a href='forum/?showtopic={$i['tid']}&view=getnewpost'><b>{$i['title']}</b></a>
</td>
  </tr>
";
}
echo"</table>";
}

look();

?>


Със това инклуде не става :S
 
пича се опиитваше да сложи php код в html файл .. тоест сейфан под формат .html .. :lol:
 
Честно да ви кажа сблъсках се със същия проблем, а решението му е да се сложи една програмка phpexec която позволява използването на <?php ?>
 
sentenello каза:
Честно да ви кажа сблъсках се със същия проблем, а решението му е да се сложи една програмка phpexec която позволява използването на <?php ?>

Няма никакъв смисал от това .. просто файл сейфан под формат .html не чете php .. просто сменяме формата и това е .. :eek:
 

Горе