include button ?

manics

Registered
имам един стандартен index.php, използвам inlude...

Код:
<?php
include("header.php");
?>


<?php
include("main.php");
?>


<?php
include("footer.php");
?>

съдържанието на сайта всъщност е main.php...като ще се заменя със main1.php, main2.php и т.н.
въпорса ми е - как да направя линка...смисъл трябва ли да правя indexprim.php където инклудвам main1.php или има начин просто да заменя main.php с main1.php... ? т.е. така става по-лесно... :) но как точно ?
 

DJCharge

Registered
Ако съм те разбрал...

Код:
<?php include("header.php"); ?>

<?php
 switch($_GET['page']) 
 {
  case "main": include('main.php'); break; 
  case "contact": include('main1.php'); break; 
  case "downloads": include('main2.php'); break; 
  default: include('main.php'); 
 }
?>

<?php include("footer.php"); ?>
сайта.ти/?page=main ... сайта.ти/?page=contact ...
 

Горе