input radio въпрос

crazzybg

Registered
искам да ви попитам за един radio бутонче и сега ще ви покажа кода

PHP:
<?
$op = mysql_query("SELECT * FROM settings") or die (mysql_error());
$opt = mysql_fetch_assoc($op);

echo "
<form method='POST'>
Contact Email <br>
<input type='text' name='email' size='40' value='$opt[email]'><br>
GSM / Telephone<br>
<input type='text' name='GSM' size='40' value='$opt[GSM]'><br>
FAX<br>
<input type='text' name='FAX' size='40' value='$opt[FAX]'><br>
Country<br>
<input type='text' name='coun' size='40' value='$opt[state]'><br>
City<br>
<input type='text' name='city' size='40' value='$opt[city]'><br>
Template<br>
<input type='radio' name='theme' value='0'/> Classic<br>
<input type='radio' name='theme' value='1'/> Orange<br>
<input type='radio' name='theme' value='2'/> Blue<br>
<input type='radio' name='theme' value='3'/> Black<br><br>
<input type='submit' name='options' value='Change'>
</form>
";

дал съм и как взимам информацията от дата база и искам да попитам как мога да го направя в зависимост коя цифра е $opt['color'] то radio бутона да се селектира на него автоматично ?
 
PHP:
<?php
$op = mysql_query("SELECT * FROM settings") or die (mysql_error());
$opt = mysql_fetch_assoc($op);

echo "
<form method='POST'>
Contact Email <br>
<input type='text' name='email' size='40' value='$opt[email]'><br>
GSM / Telephone<br>
<input type='text' name='GSM' size='40' value='$opt[GSM]'><br>
FAX<br>
<input type='text' name='FAX' size='40' value='$opt[FAX]'><br>
Country<br>
<input type='text' name='coun' size='40' value='$opt[state]'><br>
City<br>
<input type='text' name='city' size='40' value='$opt[city]'><br>
Template<br>
<input type='radio' name='theme' value='0' "; if($opt['color'] == 0) { echo "checked='checked'"; } echo "/> Classic<br>
<input type='radio' name='theme' value='1' "; if($opt['color'] == 1) { echo "checked='checked'"; } echo "/> Orange<br>
<input type='radio' name='theme' value='2' "; if($opt['color'] == 2) { echo "checked='checked'"; } echo "/> Blue<br>
<input type='radio' name='theme' value='3' "; if($opt['color'] == 3) { echo "checked='checked'"; } echo "/> Black<br><br>
<input type='submit' name='options' value='Change'>
</form>
";
?>
 
:) ти си гений :) това не го знаех че в input може да се използва if :) благодаря за помоща и урока който ми сподели :)

+
 

Горе