Java Tables

KR373N

Registered
здравейте искам да направа в тази java таблица да има ПХП код ето го и самия Java код

[js] $(document).ready(function() {
// Randomly Create Data Rows
for (var i = 0; i < <? mssql_num_rows($query) ?>; i++) {
var tr = $("<tr>" +
"<td>"+ "<? $row[0] ?>" +"</td>" +
"<td>" + Math.floor(Math.random() * 500) + " </td>" +
"<td>" + (Math.random() > 0.5 ? "yes" : "no") + "</td>" +
"<td>" + (Math.random() <= 0.333 ? "Item 1" : Math.random() > 0.5 ? "Item 2" : "Item 3") + "</td>" +
"<td></td>" +
"<td>" + parseInt(10 + Math.random() * 18) + "/" + parseInt(10 + Math.random() * 2) + "/2009</td>" +
"<td></td>" +
"</tr>");
$('#demotable1 tbody').append(tr);
}[/js]

как да го накарам да ми чете пхп кодове
 
JS и Jquery са езици от страна на потребителя, докато PHP e административен език . Генерирай скрипта с php и подай стойностите.

Пример за подсещане:
PHP:
<?php
if(isSet($_POST['buton']))
{
$neshto = 10;
echo "<script>

//code

var nesho2 = $nesho;
document.getElementById('div').innerHTML=nesho+'<br />';
</script>";


}
?>
 
нещо такова ?

PHP:
<?
			 include("config.php");
			 $query = mssql_query("Select Name from tablica");
			 $broi = mssql_num_rows($query);	
			 $row = mssql_fetch_row($query);
			
			 
			 echo " <script type='text/javascript'>
			 $(document).ready(function() {
      // Randomly Create Data Rows
      var broi1 = $broi;
			var name = $row[0];
			for (var i = 0; i < broi1; i++) {
			 var tr = $('<tr>' +
					'<td>'+name+'</td>' + 
					'<td>' + Math.floor(Math.random() * 500) + ' </td>' + 
					'<td>' + (Math.random() > 0.5 ? 'yes' : 'no') + '</td>' + 
					'<td>' + (Math.random() <= 0.333 ? 'Item 1' : Math.random() > 0.5 ? 'Item 2' : 'Item 3') + '</td>' + 
					'<td></td>' +
					'<td>' + parseInt(10 + Math.random() * 18) + '/' + parseInt(10 + Math.random() * 2) + '/2009</td>' + 					
					'<td></td>' +
					'</tr>');
        $('#demotable1 tbody').append(tr);
      }
			</script>";
			?>
 

Горе