Javascript -Бавно зареждане страницата

amd

Super Moderator
Ето демо:
http://www.web-tourist.net/project/amd/access.html

Работи само на Internet Explorer но си заслужава да се види.
Този код го гепих от един сайт, ама вече незнам кой беше точно.

Ето как се постига:
Създавате един файл с име
functions.js
Код:
function roll() {
	var img, sh, sn, sd
	for (var i = 0; (img = document.images[i]); i++) {
		if (img.getAttribute) {

			sn = img.getAttribute("src");
			sh = img.getAttribute("hsrc");
			sd = img.getAttribute("dsrc");

			if (sn != "" && sn != null) {
				img.n = new Image();
				img.n.src = img.src;
			
				if (sh != "" && sh != null) {
					img.h = new Image();
					img.h.src = sh;
					img.onmouseover = soopaSwapOn
					img.onmouseout = soopaSwapOff
				}

				if (sd != "" && sd != null) {
					img.d = new Image();
					img.d.src = sd;
					img.onmousedown = soopaSwapDown
				}
			}
		}
	}
}

function soopaSwapOn() {
	this.src = this.h.src;
}

function soopaSwapOff() {
	this.src = this.n.src;
}

function soopaSwapDown() {
	this.src = this.d.src;
	this.temp = typeof(document.onmouseup) != 'undefined' && typeof(document.onmouseup) != 'unknown' ? document.onmouseup : "";
	soopaSwapUp.img = this;
	document.onmouseup = soopaSwapUp;
}

function soopaSwapUp() {
	var ths = soopaSwapUp.img;
	ths.src = ths.n.src;
	if (ths.temp) document.onmouseup = ths.temp;
}
	
function CloseJacket() {
		window.opener=parent;
		window.close();
	}

function fadeIn() {
  oDiv.style.filter="blendTrans(duration=2)";
  if (oDiv.filters.blendTrans.status != 2) {
    oDiv.filters.blendTrans.apply();
    oDiv.style.visibility="visible";
    oDiv.filters.blendTrans.play();
  }
}

function fadeOut() {
  oDiv.style.filter="blendTrans(duration=2)";
  if (oDiv.filters.blendTrans.status != 2) {
    oDiv.filters.blendTrans.apply();
    oDiv.style.visibility="hidden";
    oDiv.filters.blendTrans.play();
  }
}

function fadeIn2() {
  oDiv2.style.filter="blendTrans(duration=2)";
  if (oDiv2.filters.blendTrans.status != 2) {
    oDiv2.filters.blendTrans.apply();
    oDiv2.style.visibility="visible";
    oDiv2.filters.blendTrans.play();
  }
}

function fadeOut2() {
  oDiv2.style.filter="blendTrans(duration=2)";
  if (oDiv2.filters.blendTrans.status != 2) {
    oDiv2.filters.blendTrans.apply();
    oDiv2.style.visibility="hidden";
    oDiv2.filters.blendTrans.play();
  }
}

После добавяте в вашата станица следния код:

Между <head> и </head> слагате това:
Код:
<script language="javaScript" src="functions.js"></script>

После в <body>:
Код:
<body  onload="fadeIn()" >
<div style="width:100%;visibility:hidden" ID="oDiv">

И готово.
Незабравяите, че тази страница няма да работи на нито един браузер освен IE .
 
Жалко,че работи само под ИЕ. А няма ли нещо подобно,което бачка на 100%
 
outofspacE каза:
Жалко,че работи само под ИЕ. А няма ли нещо подобно,което бачка на 100%
ммда жалко :cry: и при мен неще да тръгне под мозилата
 

Горе