JavaScript : Показване на произволна картинка.

Smirnoff

Registered
Абе хора много се извинявам ама съм го гледал тоя джава скрипт.

Значи при всяко зареждане на страницата да се появява различна картинка.

Май е нещо от рода на random image .

Благодаря предварително на отзовалите се, и се извинявам ако темата ми е банална :oops:
 
Код:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" >
<html>

<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body>

<div id="html1" style="position:absolute; overflow:hidden; left:0px; top:0px; width:603px; height:377px; z-index:0">
<base target="_blank">
<script language="JavaScript">

</script>
</div>


</body>
</html>
 
Пич, ти си върхът. Благодаря ти много. От доста време се опитвам да го напиша този скрипт, но все нещо не излиза. Благодаря ти много! :?: :?: :?:
 
Ето още един вариант в който се сменят през определен период от време:

Код:
var ultimateshow=new Array() 

//ultimateshow[x]=["Папка с картинките", "OPTIONAL link for image", "OPTIONAL link target"] 

ultimateshow[0]=['catalog/img/download_2_pic.jpg', 'catalog/download_2_file.pdf', '_blank']
ultimateshow[1]=['catalog/img/download_3_pic.jpg', 'catalog/download_3_file.pdf', '_blank'] 
ultimateshow[2]=['catalog/img/download_4_pic.jpg', 'catalog/download_4_file.pdf', '_blank'] 
ultimateshow[3]=['catalog/img/download_5_pic.jpg', 'catalog/download_5_file.pdf', '_blank'] 
ultimateshow[4]=['catalog/img/download_6_pic.jpg', 'catalog/download_6_file.pdf', '_blank'] 
ultimateshow[5]=['catalog/img/download_7_pic.jpg', 'catalog/download_7_file.pdf', '_blank'] 
ultimateshow[6]=['catalog/img/download_8_pic.jpg', 'catalog/download_8_file.pdf', '_blank'] 
ultimateshow[7]=['catalog/img/download_9_pic.jpg', 'catalog/download_9_file.pdf', '_blank'] 
ultimateshow[8]=['catalog/img/download_10_pic.jpg', 'catalog/download_10_file.pdf', '_blank'] 
ultimateshow[9]=['catalog/img/download_15_pic.jpg', 'catalog/download_15_file.pdf', '_blank'] 

//Настройка на картинките 

var slidewidth="100" //Дължина по width 
var slideheight="70" //Дължина по height 
var slidecycles="" //Номер на картинка при която да спре ротацията 
var randomorder="yes" //Повтаряне на картинките "yes" или "no" 
var preloadimages="yes" //preload images? "yes" or "no" 
var slidebgcolor='' 

//Скорост на ротация на картинките (в милисекунди) 
var slidedelay=4000

var ie=document.all 
var dom=document.getElementById 
var curcycle=0 

if (preloadimages=="yes"){ 
for (i=0;i<ultimateshow.length;i++){
var cacheimage=new Image() 
cacheimage.src=ultimateshow[i][0] 
} 
} 

var currentslide=0 

function randomize(targetarray){ 
ultimateshowCopy=new Array() 
var the_one 
var z=0 
while (z<targetarray.length){ 
the_one=Math.floor(Math.random()*targetarray.length) 
if (targetarray[the_one]!="_selected!"){ 
ultimateshowCopy[z]=targetarray[the_one] 
targetarray[the_one]="_selected!" 
z++ 
} 
} 
} 

if (randomorder=="yes") 
randomize(ultimateshow) 
else 
ultimateshowCopy=ultimateshow 

function rotateimages(){ 
curcycle=(currentslide==0)? curcycle+1 : curcycle 
ultcontainer='<center>' 
if (ultimateshowCopy[currentslide][1]!="") 
ultcontainer+='<a href="'+ultimateshowCopy[currentslide][1]+'" target="'+ultimateshowCopy[currentslide][2]+'">' 
ultcontainer+='<img src="'+ultimateshowCopy[currentslide][0]+'" border="0">' 
if (ultimateshowCopy[currentslide][1]!="") 
ultcontainer+='</a>' 
ultcontainer+='</center>' 
if (ie||dom) 
crossrotateobj.innerHTML=ultcontainer 
if (currentslide==ultimateshow.length-1) currentslide=0 
else currentslide++ 
if (curcycle==parseInt(slidecycles) && currentslide==0) 
return 
setTimeout("rotateimages()",slidedelay) 
} 

if (ie||dom) 
document.write('<div id="slidedom" style="width:'+slidewidth+';height:'+slideheight+'; background-color:'+slidebgcolor+'"></div>') 

function start_slider(){ 
crossrotateobj=dom? document.getElementById("slidedom") : document.all.slidedom 
rotateimages() 
} 

if (ie||dom) 
window.onload=start_slider
 
Във този втория вариант как мога да си позиционирам картинките, че имам 4 полета и в тях искам да се сменят през определено време картинките
 
Добре, а тоя код, как може да се направи за повече картинки?
Да кажем 6 картинки и също така да не се повтарят.

Ето го кода пак:

Код:
	 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" >
<html>

<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body>

<div id="html1" style="position:absolute; overflow:hidden; left:0px; top:0px; width:603px; height:377px; z-index:0">
<base target="_blank">
<script language="JavaScript">

</script>
</div>


</body>
</html>
 

Горе