JavaScript Сравняване на пароли

McFly

Registered
Имам следната задача и решение към нея, което не мога да разбера.
Може ли някой да ми я напише по-прегледно с малко обяснения, че да разбера за какво иде реч :)

Благодаря предварително :p


Да се прочете съдържанието на две кутии от тип "password" и да се сравни съдържанието им - при несъответствие, да се изкарва съобщение за грешка

Код:
function comparepasswords(){
	var A= document.getElementsByTagName('input');
	var L= A.length, i= 0,tem,P= [];
<input type=”password”
	while(i<L){
		tem= A[i++];
		if(tem.type.toLowerCase()== 'password')P[P.length]=tem;
	}
	if(P[0].value && P[0].value=== P[1].value)return true;
	else return false;
}
 

Горе